Boligprisene i Norge øker

Boligprisene steg med 0,9 prosent i mars 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,6 prosent.

Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 5,9 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 581 993 kroner ved utgangen av mars.

– Tallene er ikke overraskende, sier daglig leder Tommy Skovly i ASK Meglergaarden. – For Moss sin del er ikke økningen like stor, men vi forventer at i april vil det være en positiv oppsving. Det er godt besøk på visningene og større aktivitet enn bare noen uker tilbake. – Med renter som ser ut til å ha nådd toppen og et ventende lønnsoppgjør som ser ut til å gi en høyere lønnsvekst enn den generelle prisøkningen har vært, ser vi ut til å gå lysere tider i møte, avslutter han.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge fortsetter – Boligprisene steg med 0,9 prosent i mars, noe som ga en sterk oppgang på 0,6 prosent sesongjustert. Den sterke utviklingen fra årets to første måneder fortsatte i mars og overgår hva alle så for seg ved begynnelsen av året.

– Ved inngangen til 2024 var mange opptatt at det store tilbudet i bruktboligmarkedet. I årets første kvartal er tilbudet betydelig redusert.

– Den sterke utviklingen i boligmarkedet illustrerer hvor raskt boligmarkedet kan snu, både i priser og volum. Boligmarkedet overrasker alltid, sier Lauridsen.

I mars ble det lagt ut 8.621 boliger for salg i Norge, noe som er 1,0 prosent flere enn i samme måned i 2023.

Så langt i år er det lagt ut 21.355 boliger for salg i Norge, noe som er 0,5 prosent flere enn i samme periode i 2023.

– Det er solgt betydelig færre boliger både i mars og så langt i år sammenlignet med i fjor, og som alltid må volumene i mars og april sees i sammenheng med når påsken faller, sier Lauridsen.

– Det har vært en oppgang i antall usolgte de siste dagene av mars, og vi venter aktiviteten vil ta seg opp gjennom april. Den såkalte vårflommen i boligmarkedet kan komme tidlig i år, sier han.

Det tok i gjennomsnitt 56 dager å selge en bolig i mars ned fra 65 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 31 dager. Lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 112 dager.

Forskjeller i prisutviklingen

– Selv om det er enkelte regionale forskjeller har boligprisutviklingen jevnt over vært svært sterk så langt i år. Vanligvis har mesteparten av boligprisveksten i løpet av et år kommet i første halvår og spesielt første kvartal. Vi venter et sterkt bruktboligmarked fremover, men at prisutviklingen trolig vi avta noe de neste månedene, sier Lauridsen.

Boligmelding med paradokser

Før påske la regjeringen frem sin varslede boligmelding til Stortinget, hvor de blant annet adresserer det store fallet i boligbyggingen og den kraftige prisveksten i utleiemarkedet.

– Regjeringen sier at de vil ha et bedre tilbud av leieboliger og at presset i leiemarkedet skaper flere konflikter. Samtidig fører de en skattepolitikk for å få færre leieboliger. Økt formueskatt på sekundærbolig rammer leietakerne gjennom høyere leiepriser og mindre utleietilbud, sier han.

– Regjeringen vil utvide startlånsordningen til førstegangskjøpere igjen etter at den ble strammet inn 2012. Det er i praksis en omgåelse av regjeringens egen utlånsforskrift. Her hadde det vært mye klokere å oppheve utlånsforskriften, som både har gått ut på dato og hindrer mange i å bli boligeiere. Renten er ikke lenger lav og kredittveksten er ikke høy, noe som nettopp var et premiss for reguleringen.

– Mange av problemene boligmeldingen beskriver er nettopp et resultat av regjeringens politikk på andre områder. Vi hadde forventet regjeringen også ville adressere paradoksene ved en skattepolitikk og kredittregulering som både gjør det vanskeligere å leie bolig og å bli boligeier, avslutter Lauridsen.

Saken kan i sin helhet leses her www.eiendomnorge.no.

På boligjakt? Vi i ASK Meglergaarden har mange fine boliger for salg. Se våre boliger her.

Lurer du på hva boligen din er verdt i dagens marked? Kontakt oss for en uforpliktende verdivurdering.

Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi AS.

Liker du nyheter og tips om boligmarkedet? Følg med på ASK Meglergaarden sin nyhetsside her.

Andre artikler

ALLE

Jessica selger drømmehuset på Skarmyra: – Nå skal nye minner skapes her!

Etter 12 år i den historie-rike boligen på Skarmyra, går ferden videre til en mindre leilighet for Jessica Dilling, hennes mann og deres…
Les artikkel

Enorm respons på Elvebredden II: – Over 50 prosent er allerede solgt!

Salget av sentrumsnære Elvebredden II har fått en pangstart, så det er ingen tvil om at boligprosjektet har falt i smak blant kjøperne.…
Les artikkel

Boligprisene steg i april

Boligprisene steg med 1,2 prosent i april 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,7 prosent. Så langt i 2024 har boligprisene i…
Les artikkel

Stor satsing i Våler – Våler kommune kaller inn til folkemøte

Kjære innbyggere og nysgjerrige personer fra kommunene rundt oss. Er du spent på hva som skjer i Våler kommune for tiden? Visste du…
Les artikkel

Februar ble en sterk måned

Boligprisene steg med 1,4 prosent i februar 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,7 prosent. Så langt i 2024 har boligprisene i…
Les artikkel

Ha finansieringsbeviset klart før visning

Farten har økt og boligene omsettes nå litt kjappere. Å finne drømmeboligen er spennende og det er lurt å være forberedt. Et viktig…
Les artikkel

Sterk oppgang i boligprisene i januar

Boligprisene steg med 3,4 prosent i januar 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,7 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var…
Les artikkel

Smeller til med åtte nye leiligheter på Folkestadtoppen

De fleste leilighetene i første byggetrinn på Folkestadtoppen er solgt og kjøperne har funnet seg godt til rette. Utbyggingen har med andre ord…
Les artikkel

Våre beste flyttetips

Er det én ting som er universelt for alle, er det at flytting er strevsomt. Gleden over det nye hjemmet kan fort forsvinne…
Les artikkel

Nedgang i boligprisene i desember

Boligprisene sank med 0,9 prosent i desember 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent. I 2023 steg boligprisene i Norge med…
Les artikkel