Boligprisene i mai

Boligprisene steg med 0,9 prosent i mai 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,6 prosent.

Nøkkeltall fra Eiendom Norge

Boligprisen steg med 0,9 % i mai. Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 8,2 prosent.

– Tommy Skovly i ASK Meglergaarden forteller at dette er i tråd med hva som var forventet på denne tiden av året, altså ingen overraskelse – Vi har store forventninger til juni, da det er høy aktivitet, mange boliger ute og stor interesse blant kjøpere. – Vi tar ikke sommerferie med det første, så skal du selge bolig, eller bare har lyst til å ta en boligprat, er det bare å ta kontakt, avrunder Tommy med et smil.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 786 495 kroner ved utgangen av mai.

– Boligprisene steg med 0,9 prosent i mai, noe som ga en sterk oppgang på 0,6 prosent sesongjustert. Det er fortsatt krutt i boligmarkedet og så langt i 2024 har boligprisene steget med hele 8,2 prosent. Det mer enn på samme tid i både 2022 og 2023 – to år med sterk oppgang i boligprisene i årets første fem måneder, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. 

– Boligprisutviklingen hittil i 2024 er langt sterkere enn det vi så for oss ved inngangen til året, og sett i ettertid overvurderte vi renteøkningenes og undervurderte lønnsøkningenes virkning på boligprisene, sier han.

– Med fallende antall fullførte nye boliger fremover grunnet salgssvikten i nyboligmarkedet, befolkningsvekst og sentralisering og kommende rentenedsettelser, venter vi boligutviklingen i år vil bli sterkere enn vår prognose for året under ett med en økning på 4 prosent.

Rekord antall solgte

I mai ble det solgt 10.900 boliger i Norge, noe som er 5,1 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023.

Så langt i år er det solgt 41.657 boliger i Norge, noe som er 4,6 prosent flere enn i samme periode i 2023.

I mai ble det lagt ut 14.297 boliger for salg i Norge, noe som er 10,5 prosent flere enn i samme måned i 2023.

Så langt i år er det lagt ut 46.683 boliger for salg i Norge, noe som er 5,8 prosent flere enn i samme periode i 2023.

– Det er både solgt og lagt ut et stort antall boliger i mai, og det er faktisk aldri solgt så mange boliger i løpet av en mai-måned noen gang som i år. Det illustrerer hvor mye krutt det er i boligmarkedet om dagen.

– Når vi tillegg hadde to langhelger i mai, noe som påvirker visningstakten, underbygger det stryken i boligmarkedet for tiden, sier han.

Det tok i gjennomsnitt 44 dager å selge en bolig i mai ned fra 54 dager i april. Kortest salgstid hadde Oslo og Bergen med 23 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 104 dager.

Oppgang i alle områder

– Hittil i år har det vært en sterk oppgang i boligprisene i alle områder, og Bergen, Stavanger, Ålesund og Porsgrunn/Skien skiller seg ut med spesielt sterk utvikling, sier Lauridsen.

Regjeringen er blinde for boligkrisen

Regjeringen Støre la i mai frem sitt forslag til revidert statsbudsjett for 2024.

I statsbudsjettet i oktober anslo regjeringen boliginvesteringene ned 4 prosent i år. I revidert har de oppjustert fallet til en nedgang på hele 16,1 prosent.

– Oppjusteringen er i tråd med våre innspill til finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) i november i fjor. Men selv om Finansdepartementet nå har rettet opp i den massive regnefeilen og tatt innover seg det store tilbakeslaget for boligbyggingen, så har de ingen motkonjunkturtiltak.

– Mangel på tiltak vil forsterke ubalansene vi har sett i boligmarkedet de siste årene med sterk leieprisvekst, fallende boligbygging tross stort behov og stort misforhold mellom byggekostander og boligpriser, sier han.

– Regjeringen kunne gjort så mye mer hvis de ville. De kunne redusert skattene og særlig formuesskatten som driver opp husleiene og rammer de fattigste mest, og de kunne opphevet utlånsforskriften i kongen i statsråd allerede på fredag for å stimulere etterspørselen, sier han.

– De kunne også lagt de direkte skadelige forslagene om ytterligere reguleringer av boligmarkedet som de har annonsert i boligmeldingen i skuffen. Særlig forslaget om at kommunene skal få anledning til å bestemme eieform i nye boligprosjekter ville hemme boligbyggingen ytterligere, avslutter Lauridsen.

Saken kan i sin helhet leses her www.eiendomnorge.no.

På boligjakt? Vi har mange fine boliger for salg. Se våre boliger her.

Lurer du på hva boligen din er verdt i dagens marked? Kontakt oss for en uforpliktende verdivurdering.

Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi AS.

Andre artikler

ALLE

Anders Foss mottar NEFs Hederstegn

Eiendomsmegler MNEF Anders Foss ble den 23. mai tildelt Norges Eiendomsmeglerforbunds (NEF) Hederstegn. Vi gratulerer ham hjertelig! I begrunnelsen for tildelingen heter det:…
Les artikkel

Våre beste flyttetips

Er det én ting som er universelt for alle, er det at flytting er strevsomt. Gleden over det nye hjemmet kan fort forsvinne…
Les artikkel

Få bedre romfølelse med enkle grep!

Å skape en følelse av romslighet i hjemmet ditt trenger ikke bety omfattende oppussing, eller kjøp av større eiendom. Med noen smarte triks…
Les artikkel

Nå er det på tide å rydde bort hagemøblene

Sommeren er offisielt forbi, og det sure og kalde høstværet har tatt over. Det er et godt tegn på at hagemøblene må bli…
Les artikkel