The old one
Oslo
Lorem ipsum dolor sit amet
Fleischer brygge 413
Moss

Boligtype Leilighet

Prisantydning 4 300 000 NOK

Omkostninger 108 920 NOK

Soverom 2

Internt bruksareal 88 m2 (BRA-i)

Eksternt bruksareal 5 m2 (BRA-e)

Bruksareal 93 m2

Totalpris 4 419 485 NOK

Eieform Eier (Selveier)

Etasje 1

Byggeår 2002

Felleskost/mnd. 5 264 NOK

Fellesgjeld 10 565 NOK

Bilder
Eiendomsinformasjon


Kort om eiendommen
Velkommen til Fleischer brygge 413!

3-roms med sentral og god beliggenhet! Her har du alt du trenger i umiddelbar nærhet, Sjø, strand og by.

Leiligheten holder en god standard og inneholder entre/gang, to soverom, bad/vaskerom, stue og kjøkken. Bod i tilknytning til leiligheten. Stor delvis overbygget terrasse.

5 minutter gange fra leiligheten kommer du til Moss stasjon med hyppige togavganger til Oslo sentralstasjon.

Dette er en leilighet som bør oppleves!

Innhold
Boligen inneholder følgende:

1. etasje: Entré/gang, bod, to soverom, bad/vaskerom, kjøkken og stue.
Utvendig bod rett uten for inngangsdør.
Stor utvendig terrasse.

Sameiet har en egen gjestelelighet det er mulig å leie for seksjopnseierne. Denne ligger i samme oppgang som denne leiligheten.

Standard
Leiligheten holder en god standard

På gulv er det overflater av parkett og fliser. Veggoverflater av malt miljøstrie og fliser. I tak er det slettmalte flater.

Vannbåren gulvvarme i alle rom med unntak bod.

Bad/vaskerom fra byggeår. Rommet har innredning med nedfelt servant, veggfestet toalett, dusjhjørne og opplegg for vaskemaskin.

Kjøkkeninnredning fra byggeår. Kjøkkenet har profilerte fronter og laminat benkeplate.

Oppvarming
Vannbåren gulvvarme i alle rom med unntak av bod.

Beskaffenhet
Tomten består hovedsakelig av bebyggelse. Veier og stikkveier er belagt med asfalt, steinheller og belegningsstein. Tomten er opparbeidet med busker, trær, gress, beplantning m.m. Det er etablert flere sittegrupper, huskestativ, utebelysning m.m. Tomten gir et godt inntrykk og har en unik beliggenhet helt inntil vannet.

Beliggenhet
Leilighet med meget god beliggenhet på Fleischer brygge som ligger midt i Moss sentrum. Leiligheten har fin sjøutsikt. Umiddelbar nærhet til alle byens fasiliteter og serverdigheter med blant annet forretninger, kjøpesenter, kafeer og utesteder. Det er bademuligheter på brygga, badestrand på Sjøbadet og Kanalparken som er beliggende med kort avstand fra leiligheten. Kun 30 minutter med tog til Oslo.

Adkomst
Se kartreferanse på finn.no. Det vil bli skiltet ved visning.

Parkeringsforhold
Det følger med garasjeplass til leiligheten.

Radon
Strålevernforskriften stiller krav til at årsmiddelverdien av radon i oppholdsrom i utleid bolig må være under 200 becquerel per m3.
Dette er viktig å merke seg dersom man kjøper bolig som helt eller delvis skal leies ut.
For ytterligere informasjon om radon, se www.nrpa.no/radon.

Regulering
Kommuneplaner

Id: KP_3002
Navn: Kommuneplanens arealdel 2021-2032
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 24.03.2021
Delarealer: Delareal 5 326 m2
Arealbruk Boligbebyggelse, Nåværende
Områdenavn Bolig
Delareal 1 504 m2
KPHensynsonenavnH220
KPStøy Gul sone iht. T-1442
Delareal 576 m2
KPAngittHensyn Hensyn friluftsliv
KPHensynsonenavnH530
Delareal 5 326 m2
BestemmelseOmrådenavnAvvikssone støy
KPBestemmelseHjemmel byggegrenser, utbyggingsvolum
og funksjonskrav
Delareal 822 m2
KPHensynsonenavnH210
KPStøy Rød sone iht. T-1442

Id: 363
Navn: Sentrumsplan Moss
Plantype: Kommunedelplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 15.06.2015
Delarealer: Delareal 54 m2
KPAngittHensyn Bevaring kulturmiljø
KPHensynsonenavnH570_3

Kommunedelplaner

Id: 363
Navn: Sentrumsplan Moss
Plantype: Kommunedelplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 15.06.2015
Delarealer: Delareal 4 933 m2
Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende
OmrådenavnB17
Delareal 325 m2
Arealbruk Park,Nåværende
Områdenavno_Park20
Delareal 68 m2
Arealbruk Veg,Nåværende
Områdenavno_V
Delareal 54 m2
KPAngittHensyn Bevaring kulturmiljø
KPHensynsonenavnH570_3

Kommuneplaner under arbeid

Id: 463
Navn: Kommunedelplan Sentrum
Status: Planlegging igangsatt
Plantype: Kommunedelplan

Reguleringsplaner

Id: 261
Navn: Sundbryggene
Plantype: Eldre reguleringsplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 18.06.1998
Delarealer: Delareal 54 m2
Formål Gatetun
Delareal 348 m2
Formål Gangvei
Delareal 4 925 m2
Formål Boliger

Ferdigattest
Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 31.10.2002 på eiendommen, dokumentet følger vedlagt.

Beskrivelse (type bolig)
Selveierleilighet

Bygningsinformasjon / byggemåte
Byggemåte er opplyst av Erik Pedersen ihht. vedlagt tilstandsrapport. Rapportdato 21.06.2024.

UTVENDIG
Da dette er et sameie gjøres det ikke undersøkelser av utvendige bygningsdeler som yttertak (inkludert loft), yttervegger, grunn og fundamenter, drenering, utvendige vann- og avløpsledninger m.m. Dette da boligen er organisert i et sameie hvor sameiet er ansvarlig for utvendig vedlikehold.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Vannrør av pex (rør-i-rør) , kobber, forniklet kobber og flexislange.
Avløpsrør av plast. Vannbåren gulvvarme. Nye ventiler/styringssystem i 2022. Sikringsskap med automatsikringer.

Diverse
Ved springflo kan det komme vann i parkeringskjeller.

Med unntak av komfyr er det ingen hvitevarer som medfølger.

Følgende utstyr tilhører boligen:
En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting.

Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask og lignende.

Kopi av Seksjonering og tinglyst utbyggingsavtale kan utleveres på forespørsel.

Hvitevarer / tilbehør
Med mindre selger eller kjøper tar forbehold om annet, gjelder Liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen ved salg.
Listen er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor i fellesskap.

Faste løpende utgifter
Kommunale avgifter
Eiendomsskatt kr 8 796,32

Kommunale avgifter faktureres felles til sameiet.

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilkoblet offentlig vann og avløp via private stikkledninger.

Fellesgjeld og lånebetingelser
Andel fellesgjeld
Gjeld kr 10 565,- pr. 31.05.24

Ligningsverdi (formuesverdi)
Primær formuesverdi kr 869 001,-
Sekundær formuesverdi kr 3 302 205,-
Formuesverdi årstall 2022

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter, og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Skatteetaten fastsetter årlige kvadratmetersatser basert på kvadratmeterprisene til SSB. Satsene utgjør hhv. 25 % av kvadratmeterprisen for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90 % for sekundærboliger (øvrige boliger).

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Gjensidige som dekker selgers mangels ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen.

Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kr. 10 000 000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på https://www.gjensidige.no/privat/forsikring/bolig-og-innbo/boligselgerforsikring.

Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f. eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Forsikringen omfatter heller ikke en redusert boligverdi som skyldes skadedyr/insekter, f. eks. skjeggkre/perlekre/sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende. Iht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.

Eiendomsmeglingsforetaket vil kunne motta kundeutbytte jf. Gjensidige Stiftelsens utbyttemodell for distribusjon og salg av boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 4 200 / 5 200 / 5 900,- (avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring og kr 5 200,- / 6 200,- / 6 900,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring Pluss.

Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.

Viktig informasjon
NB! Kjøpesummen skal betales inn fra kjøpers konto i en norsk finansinstitusjon.

Tinglyste heftelser
Følgende heftelser vil følge eiendommen og kopi kan fås av megler. Kjøpers bank får prioritet etter disse heftelsene:

Erklæring/Avtale - Tinglyst dato 04.07.00
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Erklæring/Avtale - Tinglyst dato 26.09.02
Denne seksjon har tilleggsdel - areal.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Se komplett salgsoppgave
Bilder
Eiendomsinformasjon

Prisantydning8 030 580 NOK

OmkostningerOmkostninger

BoligtypeLeilighet

Soverom3

Bruksareal67 m2

Totalpris8 078 235 NOK

EieformSelveier

Etasje3

Felleskost4 565 NOK

Byggeår1998

Primærrom87 m2

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning 4 300 000 kr

Innhold og standard
Kart

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning8 030 580 NOK

Selger(e)Navn Etternavn

Felleskostnader per måned2 719 NOK

Standard

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Beliggenhet
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Offentlige forhold
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Innhold og standard
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Omkostninger
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Øvrige informasjon
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Dokumenter
PDF
PDF
PDF
Kart
Kontakt megler

Martin Bauer

[email protected]
(+47) 93203565
Ta kontakt
Kontakt megler

Magnus Winther Hansen

[email protected]
+47 480 53 066
Gamle Beddingvei 27, 1671 Fredrikstad
Ta kontakt
Kart