The old one
Oslo
Lorem ipsum dolor sit amet
Vestbyveien 103 og 105
Drøbak

Boligtype Tomter

Prisantydning 8 500 000 NOK

Omkostninger 213 500 NOK

Totalpris 8 713 500 NOK

Bilder
Eiendomsinformasjon


Kort om eiendommen
Tomter for utvikling. Tomtene er på til sammen 4 310 kvm hvorav til sammen 3 193 kvm er avsatt til boligbebyggelse.

Tomten(e) er beliggende i et veletablert boligområde på østsiden av Sogsti, også kalt Odalen, like sørøst for Drøbak sentrum. Tomten(e) ligger langs Vestbyveien, som er den søndre innfartsveien til Drøbak i Frogn kommune. Det er umiddelbar nærhet til barneskole og flotte tur og rekreasjonsområder i utmark, samt til Drøbak ridesenter. Det er også nærhet til flere barnehager. Tomten(e) sokner til Sogsti skole med 1-7 klasse, som ligger i umiddelbar nærhet. Ungdomsskole finnes på Seiersten og på Dyrløkke. Videregående skole ligger på Måna helt nord i Drøbak.

Det er nærhet til sjøen med flere offentlige badestrender innenfor ca. 10-15 min gange.

Drøbak sentrum ligger ca. 1,5 km unna og har mange fasiliteter å by på som blant annet hyggelige restauranter, kafeer, gallerier og sentrumsbutikker med mye variert utvalg. Gallerier med stor variasjon i kunst og handverk. Det er i tillegg vinmonopol, matbutikk og bibliotek i sentrum.

Beskaffenhet
Tomtene er eiet og består av 2 bruksnummer gnr. 1, bnr. 94 og 84 på hhv. 2 045 og 2 265 kvm (avrundet).
Totalt samlet tomteareal er 4 310,5 kvm.
Tomtene er ubebygget. Det er i hovedsak relativt flate beliggende i et område skrånende mot øst. De fremstår hovedsakelig som naturtomter med naturvekster og trær, samt en kondemnabel hytte.
Tomtene er i all hovedsak regulert til boligbebyggelse (med innslag av regulering til vei, parkering, grøntareal, frisikt mm.). Samlet areal som er regulert til boligbebyggelse er iht. opplysninger fra kommunen 3 193 kvm.
Det er reguleringsplan 001-0900 - Vestbyveien 103-105, vedtatt 15.06.2015 som gjelder for eiendommene.
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av inntil 22 leiligheter på 1-3 rom med tilleggsfunksjoner. Boligene skal utgjøre et komplement til øvrig boligmasse i kommunen.
Det gjøres videre oppmerksom på at det på bnr. 84 er tinglyst en 'Villaklausul', herunder bl.a. at det ikke skal drives fabrikkvirksomhet, hotell mv. som kan virke sjenerende for nabo.
Det er foretatt geotekniske undersøkelser av grunnforholdene på tomtene. Rapporten følger vedlagt.
Det er avdekket at en del av tomten ligger innenfor sikringssone for en hule eik. Hule eiker er beskyttet av naturmangfoldsloven.
Avkjøring til tomtene er fra Vestbyveien, som er en kommunal asfaltert adkomstvei iht. reguleringsplanen og follokart/GISLINEfWebinnsyn.

Beliggenhet
Tomten(e) er beliggende østvendt med normalt noe begrensede sol og lysforhold. Tomten(e) er beliggende i et veletablert boligområde på østsiden av Sogsti, også kalt Odalen, like sørøst for Drøbak sentrum. Tomten(e) ligger langs Vestbyveien, som er den søndre innfartsveien til Drøbak i Frogn kommune. Det er umiddelbar nærhet til barneskole og flotte tur og rekreasjonsområder i utmark, samt til Drøbak ridesenter. Det er også nærhet til flere barnehager. Tomten(e) sokner til Sogsti skole med 1-7 klasse, som ligger i umiddelbar nærhet. Ungdomsskole finnes på Seiersten og på Dyrløkke. Videregående skole ligger på Måna helt nord i Drøbak.

Kort vei til offentlig kommunikasjon langs Sogstiveien med matebuss, alternativt indre vei opp til Skorkeberg. Offentlig kommunikasjon til Oslo- og Follo-regionen med bussholdeplass, ligger hovedsakelig i krysset Sogstiveien/Osloveien ved 7/Eleven krysset. Bussen til Oslo har rute 500 (ekspress) og rute 505 går via Vinterbro. God forbindelse også til Ås (Universitetet) og Ski, dette er buss nr. 510 og går fra Dyrløkke.

Det er nærhet til sjøen med flere offentlige badestrender innenfor ca. 10-15 min gange. De nærmeste er ca. 800 meter i luftlinje ned til Sprostranda, ca. 750 m til Torkildstranda,1 km til Elleskjærstranda, 1,5 km til Skiphelle og ca. 2 km til Badeparken i Drøbak sentrum.

Drøbak sentrum ligger ca. 1,5 km unna og har mange fasiliteter å by på som blant annet hyggelige restauranter, kafeer, gallerier og sentrumsbutikker med mye variert utvalg. Gallerier med stor variasjon i kunst og handverk. Det er i tillegg vinmonopol, matbutikk og bibliotek i sentrum.

Kommunal administrasjon ligger på Seiersten hvor du også finner Seiersten stadion, ungdomsskole, idrettsanlegg og nytt badeland m.m. På Belsjø ligger Drøbak Golfbane, som vinterstid er preparert med langrennsspor i tillegg til lysløypa i Seierstenmarka. Seierstenmarka er et meget populært rekreasjonsområde både vinterstid og om sommeren.

Handlesenteret Amfi Drøbak City ligger på Dyrløkke, like ved golfbanen og har et godt utvalg av butikker.

Adkomst
Fra Oslo. Følg Osloveien mot Drøbak og ta til venstre mot Sogsti - Sogstiveien. Følg Sogstiveien til enden, og ta opp til venstre - Vestbyveien. Følg Vestbyveien ca. 700 meter og tomtene Vestbyveien 103 - 105 er beliggende på høyre side av veien. Se kartreferanse på finn.no. Det vil bli skiltet ved visning.

Regulering
Eiendommene er avsatt til boligbebyggelse iht. kommuneplanens arealdel 2023-2035, vedtatt 19.06.2023.
Reguleringsplan 097-0300 - Vestbyveien - veiplan fra Skogveien til Odalen, vedtatt 22.05.2017, og reguleringsplan 001-0900 - Vestbyveien 103 og 105, vedtatt 15.06.2015, gjelder for begge eiendommene
Her fremkommer følgende for Vestbyveien 103:
Delareal 120 kvm ligger i bestemmelsesområde midlertidig bygge- og anleggsområde (utgått), 42 kvm har formål annen veggrunn - grøntareal, 61 kvm ligger i hensynsone H550_1, hensyn landskap, 4 kvm er avsatt til parkering og 106 kvm til boligbebyggelse. Videre fremkommer av plan 001-0900, Vestbyveien 103 og 105, detaljregulering av 15.06.2015 at 302 kvm ligger i henynsone H550_1, hensyn landskap, 41 kvm er avsatt til parkering og 1 852 kvm er avsatt til boligbebyggelse.
For Vestbyveien 105 gjelder følgende:
Delareal 144 kvm ligger i bestemmelsesområde midlertidig bygge- og anleggsområde (utgått), 17 kvm har formål kjøpreveg, 37 kvm ligger i hensynsone H140_1, frisikt, 97 kvm er avsatt til parkering og 29 kvm til annen veggrunn - grøntarealer. Videre fremkommer av plan 001-0900, Vestbyveien 103 og 105, detaljregulering av 15.06.2015 at 780 kvm er avsatt til parkering og 1 341 kvm er avsatt til boligbebyggelse.
Det er oppgitt at det ikke er reguleringsplaner under arbeid i nærheten (innenfor 100 meter).
Reguleringsbestemmelsene følger vedlagt i salgsoppgaven.
For øvrig henvises det til Kommuneplan for Frogn 2023-2035 av 19.06.2023

Diverse
Eiendommen er pr. i dag ikke tilknyttet vann/avløp. Kjøper må selv avklare med Frogn kommune vedr. tilkoblingspunkt, sjekke nødvendig kapasitet samt bære alle kostnader i forbindelse med opparbeidelse og tilknytting.

Faste løpende utgifter
Kommunale avgifter

Eiendommen er pr. i dag ikke tilknyttet offentlig vann- og avløp eller har andre forhold som medfører kommunale avgifter. Kjøper må selv besørge alle søknader og bære alle nødvendige kostnader i forbindelse med opparbeidelse og tilknytting.

Andre utgifter

Eiendommen er pr. i dag ikke tilknyttet strøm. Kjøper må selv avklare med Elvia om kapasitet på trafokrets, samt bære alle kostnader i forbindelse med opparbeidelse og tilknytting.

Ligningsverdi (formuesverdi)
Det foreligger ikke formuesverdi for disse eienodmmene.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter, og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Skatteetaten fastsetter årlige kvadratmetersatser basert på kvadratmeterprisene til SSB. Satsene utgjør hhv. 25 % av kvadratmeterprisen for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90 % for sekundærboliger (øvrige boliger).

Boligselgerforsikring
Selger har ikke anledning til å tegne Boligselgerforsikring. Kjøper gjøres oppmerksom på den særskilte risiko ved ev mangelskrav, ettersom selger ikke har tegnet slik forsikring.

Boligkjøperforsikring
Det gjøres oppmerksom på at kjøper ikke har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring grunnet sakens natur. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Egenerklæring konsesjonsfrihet
Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes av kjøper og bekreftes av kommunen.


Konsesjon
Denne eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det kreves signert egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.

Viktig informasjon
NB! Kjøpesummen skal betales inn fra kjøpers konto i en norsk finansinstitusjon.

Tinglyste heftelser
Følgende heftelser vil følge eiendommen og kopi kan fås av megler. Kjøpers bank får prioritet etter disse heftelsene:

Bestemmelse Om Gjerde - Tinglyst dato 23.12.43
Bestemmelse om bebyggelse
Forbud mot visse former for næringsvirksomhet.


Erklæring/Avtale - Tinglyst dato 07.11.16
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Rettigheter og plikter ved oppføring, drift og vedlikehold av frittliggende nettstasjon (prefabrikkert kiosk) (stedsevarig rett)
Bestemmelse om beplantning


Bestemmelse Om Gjerde - Tinglyst dato 06.09.44
Forbud mot visse former for næringsvirksomhet.
Bestemmelse om generende virksomhet
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Bebyggelse - Tinglyst dato 28.07.50
Bestemmelse om benyttelse
Bilder
Eiendomsinformasjon

Prisantydning8 030 580 NOK

OmkostningerOmkostninger

BoligtypeLeilighet

Soverom3

Bruksareal67 m2

Totalpris8 078 235 NOK

EieformSelveier

Etasje3

Felleskost4 565 NOK

Byggeår1998

Primærrom87 m2

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning 8 500 000 kr

Innhold og standard
Kart

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning8 030 580 NOK

Selger(e)Navn Etternavn

Felleskostnader per måned2 719 NOK

Standard

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Beliggenhet
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Offentlige forhold
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Innhold og standard
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Omkostninger
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Øvrige informasjon
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Dokumenter
PDF
PDF
PDF
Kart
Kontakt megler

Truls Myrbråten

[email protected]
(+47) 99623590
Ta kontakt
Kontakt megler

Magnus Winther Hansen

[email protected]
+47 480 53 066
Gamle Beddingvei 27, 1671 Fredrikstad
Ta kontakt
Kart