The old one
Oslo
Lorem ipsum dolor sit amet
Solerødveien 23
Halden

Prisantydning 4 190 000 NOK

Bruksareal 77 m2

Soverom 2

Totalpris 4 217 276 NOK

Eieform Eier (Selveier)

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA TotalPris
BO BEHAGELIG PÅ GIMLE - Alt på en flate - Energieffektive - Moderne og høy standard 2 - 0 m2 101 m2 4 217 276 kr
Bilder
Eiendomsinformasjon


Kort om eiendommen
Et alternativ til leilighet - Du kan nå sikre deg en lekker, lettstelt og energieffektiv bolig med alle rom og funksjoner på ett plan!

Vi har to stk. prosjekterte boenheter med gjennomgående moderne standard og fine uteplasser. Attraktiv beliggenhet innerst i en blindvei ved Solerødfjellet på Gimle. God og funksjonell planløsning på 82,1 m² med 2 soverom og åpen stue/kjøkken løsning. Åpent utsyn over omkringliggende områder mot nord/nordvest. Godt soldiagram fra morgen til kveld. Det vil bli bygget terrasseplatting både ved hovedinngang og mot hagen som skaper en hyggelig uteplass.

Høydepunkter:
- Lettvint adkomst og trappefri planløsning tilpasset hele livsløpet
- 2 soverom
- En stavs eikeparkett
- Gjennomgående moderne og høy standard
- Vannbåren gulvvarme i alle rom
- Nydelig kjøkken fra Nobilia - Velg blant 25 ulike fronter og 40 benkeplater.
- Fin uteplass med 2 plattinger og hage
- Gode solforhold
- Carport
- Lagringsplass i utvendig bod

Fordeler ved å kjøpe helt ny bolig:
- Mulighet for å gjøre personlige tilpasninger
- 5 års entreprenørgaranti
- Fast pris - slipp unna budrunder
- Lav dokumentavgift
- Bygget etter nyeste byggeteknisk forskrift

Innhold
Alle rom og funksjoner på ett plan. Lettvint adkomst og trappefri planløsning tilpasset hele livsløpet.

Leilighetene inneholder entré/gang, baderom, to soverom og åpen stue/kjøkken løsning. Utvendig bod på 4,3 m².

Standard
BOLIGEN INNVENDIG

Dører:
Hvite innvendige dører leveres med dempelist i karm, type et-speils med fjærbelastet design dørvrider.

Listverk/foringer:
Boligen levers listefri i overgang vegg/tak og mot vindu.
Foring og listverk mot dører leveres i samme farge som dør.

Kjøkken/ stue:
En-stavs eikeparkett SAGA. Gipset, sparklet og malte vegger og himling.
Nobiliakjøkken levert av Scal/Keo. Valg mellom 25 stk. fronter/farger og 40 stk. benkeplater/ farger.

2 Soverom:
En-stavs eikeparkett SAGA. Gipset, sparklet og malte vegger og himling.

Gang:
Lyse Cortec fliser 60x60. Gipset, sparklet og malte vegger og himling.
Det leveres et garderobeskap med hengslede dører fra Scal/Keo.

Baderom/vaskerom:
Lyse fliser 60x60 på vegg og gulv. Mosaikk i dusj. Gipset, sparklet og malt himling.
Innredes med baderomsinnredning, speil og vegghengt wc med softclose sete. Dusjhjørne med glassvegg til 90x90 cm. Armatur med takdusj/regndusj og håndholdt hode.
Skyvedør som skiller bad og vaskeromdel med tekniske installasjoner.

Tekniske installasjoner:
Skjulte vannrør (rør-i-rør system) legges i gulv, tak og vegger med tilkoblingsskap og bokser som avslutning for god tetting for membran. Det blir montert trådløs Aqua alarm under kjøkkenbenk.
El-installasjoner iht. gjeldende NEK. Klargjort for installasjon av el-bil lader. Utstrakt bruk av LED-spotter i gang, stue/kjøkken og på bad.
Vannbåren varme med varmekasett og egen termostat i alle rom.
Balansert ventilasjon fra Systemair.

BOLIGEN UTVENDIG
Armert og isolert betongplate på mark med radonsperre. Plate på mark med 35cm isolasjon.

Yttervegger i bindingsverk 48x198, påforet 48x48, isoleres med 25 cm isolasjon etter. Luftet stående kledning. Synlige spikerhoder må påregnes. Leveres grunnet med et strøk og malte endeskjøter.

Prefabrikkerte takstoler. Tak isoleres med tykkelse 40 cm.
Yttertak leveres tekket med taksten dobbeltkrom fra Benders eller tilsvarende. Takrenner, takhatter og beslag leveres i tilsvarende samme farge som utvendige vinduer/dører.

Ytterdør leveres i farge hvit.
Vinduer og balkongdører leveres fra Natre eller tilsvarende. Alu utvendig og tre innvendig i farge hvit.

Terrasse/platting leveres med cu impregnerte materialer. Frostfri utekran til hageslange.
Tomt planert og klargjort for såing av gress. Gårdsplass vil bli gruslagt.

Sportsbod med yttervegger i bindingsverk 48x98, stående kledning (synlige spikerhoder må påregnes), prefabrikkerte takstoler. Tak isoleres. Levert grunnet med et strøk. Malte endeskjøter.

Carport med singlet dekke, bakvegg i uisolert kledning og tak av prefabrikkerte takstoler og takpapp.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Se selgers leveranse-/byggbeskrivelse.
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:
- De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.
- Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser i henhold til kontrakt. Om ikke toleransekrav er avtalt i kontrakt vil krav til avvik være i henhold til normalkrav i standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420-1:2008

Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift, så er det ikke krav om at alle vinduer leveres med åpningsmulighet.

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Dette gjelder også ev. sammenslåing eller oppdeling av leiligheter. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Oppgitte arealer er etter NS3940:2023 og hentet fra byggetegninger. Oppmåligne er ikke utført fysisk på stedet ved hjelp av lasermåler. Megler har ikke kontrollmålt boligen og det må derfor tas forbehold at det kan forekomme noe avvik ved eventuelt senere oppmåling.

Oppvarming
Vannbåren gulvvarme i alle rom.

Beliggenhet
Eiendommen er beliggende på Solerødfjellet ved Gimle, med en fin og rolig plassering innerst i en blindvei. Området er barnevennlig og lite trafikkert.

Fra eiendommen er det kort vei via gang- og sykkelvei til barnehager, lekeplasser, barneskole og Strupe ungdomsskole. I nærområdet finnes flere matbutikker, apotek og bakeri på Brødløs og Næridsrød. Det er ca. 3,3 km til Halden sentrum hvor du finner de fleste fasiliteter og servicetilbud.

Området ligger også med nærhet til Venås- og Høiåsmarka. Marka byr på flotte tur/trenings- og rekreasjonsområder året rundt. Beveg deg fritt langs opparbeidede turstier og lysløyper med tilhørende sportshytter.

Parkeringsforhold
Parkering i carport og i egen gårdsplass.

Kjøpsbetingelser
Boligene bygges etter TEK17. Energiattest for bygningen blir besørget utstedt av selger innen overtagelse.

Kjøper skal mot bekreftet §12 garanti i henhold til Bustadoppføringslova, innbetale 10 % av kjøpesum som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved bekreftet §12 garanti/oppnådd forhåndssalg og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalingen av 10 % skal først skje når forbehold fra selger og selgers bank angående oppnådd forhåndssalg
slettes.

Når plikt ang. innbetaling av 10 % utløses, skal dette være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger.
Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustadoppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det
kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15% av kjøpesummen. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen. Det er utarbeidet en definert tilvalgsliste av entreprenør.

Tegninger, animasjoner og fotografier i prospektet er av illustrativ karakter og definerer ikke nøyaktig innhold av selgers leveranse. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger.
I slike tilfeller går byggebeskrivelsen foran. Dersom det er avvik mellom prospekt og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse og prospekt.

Alle opplysningene i dette salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standarden. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassing av tekniske anlegg, mindre endring av boligens areal eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at det i noen tilfeller kan komme sjakter og/eller rørføringer som ikke er vist på tegninger.

Utomhusplan er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse. Utbygger tar forbehold om å foreta endringer i utformingen av utomhusarealene i forbindelse med videre utbygging av området. "Dersom utomhusarbeider ikke er fullført ved overtagelsen skal forholdet behandles på samme måte som en mangel.

Selger forbeholder seg retten til på et senere tidspunkt å leie ut usolgte seksjoner, samt endre forutsetninger på usolgte boliger, herunder endre priser. Det forutsettes at skjøte tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bindende kjøpsbekreftelse.
Kjøper er kjent med at selgers kontraktsmessige leveranse fremkommer av situasjonsplan og tegninger som følger vedlagt til prospektet/kjøpekontrakten. Det tas forbehold om mindre justeringer på tegninger og arealer i forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger. Det gjøres for øvrig oppmerksom på at de plantegninger som
er inntatt i dette prospekt kan inneholde avvik i forhold til de mer detaljerte plantegninger. Endelige tegninger i målestokk kan fås utlevert av entreprenør ved tidspunkt for møte om eventuelle endringsarbeider.
Alle perspektiver, modell, illustrasjoner og møblerte planskisser i alt salgsmateriell er ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse og det kan ikke bygges et krav på Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte seksjoner.

Alle opplysninger i dette prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring av sameiet. Det tas forbehold om eventuelle feil i prospektet.

Dersom kontrakten/seksjonen ønskes videresolgt før overtagelse vil det påløpe et gebyr fra selger på kr. 50.000,- for merarbeid i forbindelse med salget. Dette kan faktureres/innkreves av Selger. Videresalg kan ikke gjøres uten selgers samtykke. Ervervet vil etter slik
godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i forhold til oppgjør og kontraktsvilkår for øvrig kunne forholde seg til kjøper 1.

Diverse
Igangsettingstillatelse for byggearbeidene er gitt av Halden kommune i samsvar med søknad Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen:

- Åpning av byggelån eller at det er inngått kjøpekontrakt for èn av boligene

Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 01.12.2024.

Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper.

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen.

Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer.

Det gjøres oppmerksom på at beskrivelser i prospektet gjelder foran tegninger og bilder/illustrasjoner og at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr /etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet og eventuelt data/tv/telefon og andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Regulering
Eiendommen ligger under den nye kommuneplanens arealdel 2023-2035, med formål bebyggelse og anlegg, nåværende.

I områder avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg (fortetting). Grad av utnytting per tomt skal ikke overstige bruksareal (BRA) 35%.
Det gis i kommuneplanen unntak fra krav om utarbeidelse av egen reguleringsplan ved utvikling av eksisterende boliger, samt ved fradeling til og oppføring av inntil 3 nye boenheter.

Kommuneplan kan lastes ned fra www.halden.kommune.no.

Vei, vann og kloakk
Tilknyttet offentlig vann og avløp.
Eiendommen har felles privat adkomstvei med naboeiendommer. Første del av veien ligger inn under Solerødveien 31 med Gnr. 98, Bnr. 182. Siste del av veien ligger inn under Gnr. 98, Bnr. 192.

Ferdigattest
Det er utstedt igangsettingstillatelse fra Halden kommune datert 13.03,2024. Tillatelsen fås utlevert hos oppdragsansvarlig.

Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en god stund etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse.

Beskaffenhet
En svakt skrående tomt på Solerødfjellet, med fint utsyn over omkringliggende områder mot nord/nordvest. Godt soldiagram fra morgen til kveld. Tomten er planert og klargjort for såing av gress. Gårdsplassen vil bli gruslagt.

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr. 98 , bnr. 192 i Halden kommune. Leilighetene vil bli tildelt henholdsvis seksjonsnummer 1 og seksjonsnummer 2. Hver av leilighetene disponerer sin egen hagedel. Felles innkjørsel.

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner er rekvirert Halden kommune, men foreløpig ikke mottatt godkjent. Kopi av seksjoneringskart med seksjonsinndelingen er vedlagt salgsinformasjon.

Sameiets tomt opprettes med eget matrikkelnummer som vil bli seksjonert, hvor hver seksjon vil bestå av en sameieandel i henhold til den tinglyste seksjoneringen.
Bilder
Eiendomsinformasjon

Prisantydning8 030 580 NOK

OmkostningerOmkostninger

BoligtypeLeilighet

Soverom3

Bruksareal67 m2

Totalpris8 078 235 NOK

EieformSelveier

Etasje3

Felleskost4 565 NOK

Byggeår1998

Primærrom87 m2

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning 4 190 000 kr

Innhold og standard
Kart

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning8 030 580 NOK

Selger(e)Navn Etternavn

Felleskostnader per måned2 719 NOK

Standard

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Beliggenhet
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Offentlige forhold
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Innhold og standard
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Omkostninger
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Øvrige informasjon
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Dokumenter
PDF
PDF
PDF
Kart
Kontakt megler

Mats Lilledal

[email protected]
+47 98 84 28 86
Ta kontakt
Kontakt megler

Magnus Winther Hansen

[email protected]
+47 480 53 066
Gamle Beddingvei 27, 1671 Fredrikstad
Ta kontakt
Kart