The old one
Oslo
Lorem ipsum dolor sit amet
Røyskattveien 6 D
Tårnåsen

Boligtype Leilighet

Prisantydning 2 750 000 NOK

Omkostninger 1 000 NOK

Soverom 1

Internt bruksareal 45 m2 (BRA-i)

Eksternt bruksareal 2 m2 (BRA-e)

Bruksareal 62 m2

Balkong/Terrasse 14 m2 (TBA)

Totalpris 3 105 098 NOK

Eieform Andel

Byggeår 1969

Felleskost/mnd. 4 421 NOK

Fellesgjeld 354 098 NOK

Bilder
Eiendomsinformasjon


Kort om eiendommen
2-roms leilighet i underetasje i lavblokk beliggende i et område med lavblokker og småhus.

Boligen ligger sentralt på Tårnåsen med kort gangavstand til turområde med oppmerkede stier, offentlig kommunikasjon med buss og nærbutikk.

Det er barnehager og skoler i nabolaget.

Det er også kort avstand fra boligen til Kolbotn sentrum, med mangeartede forretninger, restauranter, kafé, togstasjon, servicetilbud samt Kolben kulturhus.

I kort kjøreavstand finnes tennisbaner, slalåmbakke, 18-hulls golfbane, idretts- og svømmehall, treningssentre, kunstgressbaner, ballbinge og skatepark. Det er også kort vei til Bunnefjorden med flere badestrender, herunder Ingierstrand med stupetårn og sandstrand, samt Oppegård båthavn.

Det er kort vei til offentlig kommunikasjon med buss. Tog fra Kolbotn sentrum.

Innhold
2-roms leilighet inneholdende entré, stue med åpen løsning mot kjøkkenet, bad og ett soverom.

Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Oppvaskkum med ettgreps blandebatteri. Det er oppvaskmaskin og vannstoppsystem. Frittstående kjøleskap og
komfyr. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Baderom fra 2020 oppgradert i regi av borettslaget. Info fra eier.
Veggene har fliser. Taket er malt. Gulvet er flislagt. Rommet har varmekabler. Rommet har innredning med nedfelt servant,
veggmontert toalett og dusjvegger/hjørne. Det er naturlig ventilering. Tilluft ved dør

Innglasset balkong.
Terrasse utenfor den innglassede balkongen.
Skyvedørsgarderobe i soverom.
Sportsbod.
Røykvarslere.
Brannslukkingsapparat 6 Kg.

Se for øvrig vedlagte tilstandsrapport for ytterligere kommentarer og beskrivelser.

Standard
Leiligheten, og bygget for øvrig, holder normalt god standard ift. alder og konstruksjon.
Bygget er jevnlig vedlikeholdt, men er eldre og det må påregnes løpende vedlikehold.
Badet er av nyere, god standard.

Badet er flislagt på gulv og vegger.
Øvrige gulv har laminat.
På vegger er det malte flater og malt panel.
Innvendige tak har malte flater.

Det vises for øvrig til vedlagte tilstandsrapport for utfyllende kommentarer om bygningsdeler og beskrivelser vedr. vedlikehold/utidsmessighet etc

Oppvarming
Elektrisk gulvvarme i baderom. For øvrig har nåværende eier benyttet frittstående varmekilder.
Pipeløp med mulighet for ildsted (ikke kontrollert av takstmann).

Beskaffenhet
Oppgitt tomteareal gjelder både bnr. 580 og bnr. 577.
Tomten består av stort fellesarealer opparbeidet med plener, trær, asfalterte adkomstveier og parkeringsarealer.

Beliggenhet
2-roms leilighet beliggende usjenert i meget barnevennlige omgivelser på Tårnåsen.

Boligen ligger sentralt på Tårnåsen med kort gangavstand til turområde med oppmerkede stier, offentlig kommunikasjon med buss og nærbutikk.

Det er barnehager og skoler i nabolaget.

Det er også kort avstand fra boligen til Kolbotn sentrum, med mangeartede forretninger, restauranter, kafé, togstasjon, servicetilbud samt Kolben kulturhus. Her finnes kino, selskapslokaler, bibliotek m.m. Kolbotn torg, også i Kolbotn sentrum, har mange forretninger samt kaféer og restauranter.

I kort kjøreavstand finnes tennisbaner, slalåmbakke, 18-hulls golfbane, idretts- og svømmehall, treningssentre, kunstgressbaner, ballbinge og skatepark. Det er også kort vei til Bunnefjorden med flere badestrender, herunder Ingierstrand med stupetårn og sandstrand, samt Oppegård båthavn.

Det er bussholdeplass i Valhallaveien i kort gangavstand fra boligen. Der det er god offentlig kommunikasjon til både Oslo (ca. 25 minutter), Oppegård (ca. 10 minutter) og Kolbotn (ca. 10 minutter). Det går ekspressbusser til/fra Oslo på morgenen og ettermiddagen.

Adkomst
Se kartreferanse på finn.no. Det vil bli skiltet ved visning.

Parkeringsforhold
Furumoen Borettslag har eget garasjelag. Det er mulighet for leie av garasje/parkeringsplass.
Ved ønske om tildeling av garasje/parkeringsplass skal søknad sende skriftlig til styret ved vaktmester, ref. husordensreglenes pkt. 4.3.
Gjesteparkering på anvist område.
Gateparkering i henhold til gjeldende bestemmelser

Adgang til utleie
Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.
Hele boligen kan leies ut med styrets godkjenning etter bestemte vilkår iht. vedtektene punkt 4-2 og borettslagsloven §§ 5-3 til 510.

Borettslagsloven sier følgende om utleie: Med godkjenning fra styret kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre for opptil tre år dersom andelseigaren sjølv eller ein person nemt i §5-6 første ledd nr. 3, har butt i bustaden i minst eitt av dei to siste åra. Godkjenning kan berre nektast dersom brukarens forhold gir sakleg grunn til det. Godkjenning kan nektast dersom brukaren ikkje kunne blitt andelseigar. Jf. § 5-5.

Radon
Strålevernforskriften stiller krav til at årsmiddelverdien av radon i oppholdsrom i utleid bolig må være under 200 becquerel per m3.
Dette er viktig å merke seg dersom man kjøper bolig som helt eller delvis skal leies ut.
For ytterligere informasjon om radon, se www.nrpa.no/radon.

Regulering
Hovedeiendommen er primært regulert til boligformål hvorav 25 764 kvm er avsatt til blokkbebyggelse, 2 579 kvm avsatt til felles lekeareal, 84 kvm til frisiktsone og 2 kvm til annen veggrunn.
Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Øståsen, Oppegård kommune, stadfestet 25.01.1968, gjelder for eiendommen.
Iht. kommuneplanen er eiendommen avsatt til Boligbebyggelse. Delareal 4 266 kvm ligger i hensynsone H320_2 Flomfare. 28 356 kvm av hovedeiendommen ligger i hensynsone H110 - nedslagsfelt drikkevann, 28 173 kvm ligger i hensynsone H570_7 - bevaring av kulturmiljø og 28 356 kvm i hensynsone H310_1 - ras og skredfare.
Det foreligger innsendte private/offentlige planforslag med betydning for eiendommen (innenfor 500 meter) iht. opplysninger gitt av kommunen. Det gjelder Skrenten Panorama, Skrente Nybakken og Sentrumsgården BFKT4.
Reguleringsbestemmelsene er tilgjengelige på meglers kontor. Kontakt megler for ytterligere opplysninger. Reguleringsplankart og planrapport fra kommunen følger vedlagt i salgsoppgaven.

Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest for denne boligen, datert 09.01.1969, som omfatter boligblokk og det foreligger ferdigattest datert 17.11.2016 som omfatter utvidelse og innglassing av balkonger. At slike attester foreligger gir ingen garanti for at det ikke senere er utført arbeider som ikke er byggemeldte/godkjent.

Beskrivelse (type bolig)
2-roms leilighet i underetasje i lavblokk beliggende i et område med lavblokker og småhus.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Boligblokk oppført i 1969 fundamentert med støpte konstruksjoner til
ukjent grunn. Bærende konstruksjoner i betong.
Etasjeskillere av betong. Yttervegger av mur/betong og utfyllende bindingsverk. Fasader med plater og panel. Flatt tak antatt tekket med
stein (ikke besiktiget).
Bygningen har malt trevindu i stue med 2-lags glass datert 1993.
Bygningen har malt trevindu i soverom med 2-lags glass datert 2005.
Entrédør fra ukjent år.
Terrassedør med 2-lags glass fra 1993.
Terrasse på ca. 14 m² utenfor innglassing med degge av PVC.
Innglasset terrasse på ca. 15 m². Dekke av PVC. Innglassing fra ca. 2014 iht. eier. Lys (mangler kuppel).
Innvendige dører er glatte slagdører.
Innvendige vannledninger er av plast (rør i rør). Det er besiktiget i rørskap. Rørskap i baderom. Det fortsettes at drenering fra skap er ført til drenshull under toalett. Stoppekran i rørskap.
Det er avløpsrør av plast.
Boligen har naturlig ventilasjon. Spalteventiler i vindusrammer og ventiler i yttervegg.
Varmtvannsbereder i kjøkkenbenk antatt ca. 100 liter. Fra 2012 iht. eier.
Sikringsskap i felles trapperom. Automatsikringer og skrusikringer.

For ytterligere informasjon om byggemåte/vedlikeholdsbehov henvises det til informasjon i vedlagte tilstandsrapport.

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse
P-rom per etasje: Underetasje: 45 kvm

Bruksareal per etasje: Underetasje inkl. sportsbod og innglasset balkong: 62 kvm

Inngår i p-romsareal: Entré. stue/kjøkken, bad og ett soverom.

Diverse
Boligen er tilknyttet Furumoen borettslag. Det er en forutsetning at kjøper er/blir medlem i USBL.

Det foreligger vedtekter i laget inneholdende bl.a. innledende bestemmelser samt bestemmelser om andeler og andelseiere, borett og bruksoverlating, vedlikehold, pålegg om salg og fravikelse, felleskostnader og pantesikkerhet samt konstitusjonelle forhold ved styre, generalforsamling osv.

Det foreligger også husordensregler for borettslaget. Her fremkommer generelle bestemmelser samt bestemmelser vedr blokktillitsvalgt, ro, orden og sikkerhet, dører/låser/nøkler, skilting, TV/radio - kabelantenneanlegg, balkonger/utearealer, avfall-søppel, flagging, vasking, tørking og lufting av klær, bruk av fellesrom, renhold av trappeganger, brannberedskap, dyrehold (skriftlig søknad om hunde-/kattehold skal sendes styret før hund/katt anskaffes), Vedlikehold av leilighetene, uteanleggene, fremleie, garasje/parkering/bruk av motorkjøretøy og bilvaskeplass, tildeling og overdragelse av garasje/parkering, el-biler, vaktmestertjeneste og branninstruks samt vedlegg vedr. gassvettregler og ladestasjoner for el-bil.

Regnskap/budsjett følger som vedlegg til denne salgsoppgave.
Vedtekter, husordensregler etc. er tilgjengelig på meglers kontor og oversendes på forespørsel.
Vi anbefaler alle å sette seg inn i dette og forutsetter at reglene er kjent for kjøper av boligen.

Hovedregelen er at bare fysiske personer kan eie andel i borettslag, og ingen kan eie mer enn 1 andel, jf. borettslagsloven § 4-1.

Hvitevarer / tilbehør
Med mindre selger eller kjøper tar forbehold om annet, gjelder Liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen ved salg.
Listen er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor i fellesskap.

Merk at hvitevarer ikke medfølger i handelen med mindre det er angitt i beskrivelsen (kun integrerte hvitevarer medfølger).

Faste løpende utgifter
Kommunale avgifter

Kommunale belastes på felles faktura til borettslaget og avgifter er inkludert i felleskostnadene.

Vei, vann og avløp
Andelen er ikke registrert med egen vannmåler.

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei via interne, private stikkveier/gangveier.
Vann og avløp er offentlig tilknyttet via private stikkanlegg.


Andre utgifter

Det må påregnes kostnader til strøm, oppvarming, innboforsikring samt vedlikehold av boligen/eiendommen og egen finansiering ut over fellesutgiften.

Fellesgjeld og lånebetingelser
Total fellesgjeld
Se under lånebetingelser

Andel fellesgjeld
Gjeld kr 354 098,- pr. 31.12.23

Lånebetingelser
Borettslaget har 3 løpende lån som følger:

Lånenummer: 94987024474, Handelsbanken, Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per 07.02.2024: 5.8% pa.
Antall terminer til innfrielse: 85. Saldo per 07.02.2024: 26 076 150,-
Andel av saldo: 148 160,- Første termin/første avdrag: 30.06.2019 ( siste termin 31.03.2045 ) - Gjelder balkonglån

Lånenummer: 94987031063, Handelsbanken. Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per 07.02.2024: 5.8% pa.
Antall terminer til innfrielse: 68. Saldo per 07.02.2024: 13 262 622,-
Andel av saldo: 47 211,- Første termin/første avdrag: 30.03.2021 ( siste termin 30.12.2040 )

Lånenummer: 94987031322, Handelsbanken. Annuitetslån, 4 terminer per år. Rentesats per 07.02.2024: 5.8% pa.
Antall terminer til innfrielse: 96. Saldo per 07.02.2024: 44 589 451,-
Andel av saldo: 158 727,- Første termin: 30.03.2021Første avdrag: 30.03.2022 ( siste termin 30.12.2047 ) - Gjelder rørprosjektet

Andel formue
kr 8 528,- pr. 31.12.23

Sikringsordning
Borettslaget er sikret i BBL Finans AS, Boligbyggelagenes Finansieringsforetak. Borettslaget er, etter gjeldende bestemmelser fastsatt av skadeforsikringsselskapet, sikret mot tap som følge av at en andelseier unnlater å betale sine felleskostnader.

Forkjøpsrett
Nei

Ligningsverdi (formuesverdi)
Primær formuesverdi kr 719 672,-
Sekundær formuesverdi kr 2 734 753,-
Formuesverdi årstall 2022

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter, og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Skatteetaten fastsetter årlige kvadratmetersatser basert på kvadratmeterprisene til SSB. Satsene utgjør hhv. 25 % av kvadratmeterprisen for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90 % for sekundærboliger (øvrige boliger).

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Gjensidige som dekker selgers mangels ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen.

Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kr. 10 000 000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på https://www.gjensidige.no/privat/forsikring/bolig-og-innbo/boligselgerforsikring.

Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f. eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Forsikringen omfatter heller ikke en redusert boligverdi som skyldes skadedyr/insekter, f. eks. skjeggkre/perlekre/sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende. Iht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.

Eiendomsmeglingsforetaket vil kunne motta kundeutbytte jf. Gjensidige Stiftelsens utbyttemodell for distribusjon og salg av boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring samt fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar mellom kr. 2 800,- til kr. 4 500,- pr. tegnet forsikring, samt et tillegg på kr. 1 000,- ved salg av Pluss.

Forbehold
Det er en forutsetning at kjøper godkjennes som ny andelseier av selskapets styre. Borettslaget er et tilknyttet lag og det forutsettes at kjøper er/blir medlem av USBL

Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.

Viktig informasjon
NB! Kjøpesummen skal betales inn fra kjøpers konto i en norsk finansinstitusjon.

Tinglyste heftelser
Følgende heftelser vil følge eiendommen og kopi kan fås av megler. Kjøpers bank får prioritet etter disse heftelsene:

Erklæring/Avtale - Tinglyst dato 13.05.94
Bestemmelse om anlegg/drift og vedlikehold av frittstående
nettstasjon med tilhørende kabelanlegg.
Bestemmelse om adkomstrett til anlegget
Rettighetshaver: Oppegård kommune og
Oppegård Energiverk
Med flere bestemmelser


Best. Om Adkomstrett - Tinglyst dato 01.09.95
Bestemmelse om fordelingstranformator med tilhørende
apparater og kabelanelgg
Rettighetshaver: Akershus Energiverk Oppegård
Med flere bestemmelser
Se komplett salgsoppgave
Bilder
Eiendomsinformasjon

Prisantydning8 030 580 NOK

OmkostningerOmkostninger

BoligtypeLeilighet

Soverom3

Bruksareal67 m2

Totalpris8 078 235 NOK

EieformSelveier

Etasje3

Felleskost4 565 NOK

Byggeår1998

Primærrom87 m2

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning 2 750 000 kr

Innhold og standard
Kart

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning8 030 580 NOK

Selger(e)Navn Etternavn

Felleskostnader per måned2 719 NOK

Standard

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Beliggenhet
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Offentlige forhold
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Innhold og standard
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Omkostninger
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Øvrige informasjon
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Dokumenter
PDF
PDF
PDF
Kart
Kontakt megler

Truls Myrbråten

truls.m@fossco.no
(+47) 99623590
Ta kontakt
Kontakt megler

Magnus Winther Hansen

magnus@askmoller.no
+47 480 53 066
Gamle Beddingvei 27, 1671 Fredrikstad
Ta kontakt
Kart