The old one
Oslo
Lorem ipsum dolor sit amet
Molvikveien 30
Hølen

Boligtype Tomter

Prisantydning 2 300 000 NOK

Omkostninger 58 670 NOK

Totalpris 2 358 670 NOK

Bilder
Eiendomsinformasjon


Kort om eiendommen
- Flott boligtomt med god intern beliggenhet.
- Umiddelbart nærhet til barnehage og turområder
- Utsikt mot skogs- og landbruksområder
- Populært område for bosetting!
- Vann/avløp, strøm og internett.

Tomten er regulert til bolig. Reguleringsplan for "Hølen".
Feltbetegnelse Bb34.
Reguleringsstatus: Frittliggende småhusbebyggelse.
Tillatt bebygd areal %-BYA = 20 % Mulighet til å bygge enebolig eller tomannsbolig.

Beskrivelse
Denne benyttes til prosjektenhet

Beskaffenhet
Tomten er skrånende med noe fjell.

Beliggenhet
Molvikveien 30 ligger i et rolig, familievennlig og landlig boligområde i Hølen i Vestby kommune. Fra eiendommen kan du nyte fin utsikt mot skogs- og landbruksområder. Hølen er et sted under stadig utvikling, og er et populært område for bosetting. Kort vei til kafé, idrettsplass, offentlig transport, barneskole og barnehage.

Området har mange fantastiske turområder som har skogs- og grusveier samt sykkelveier som kan benyttes både på sommeren og vinteren. Det er flere badestrender å velge mellom i Son og Vestby kommune. Bl.a. kan nevnes: Son stranda, Skutebauen, Brevikbukta, Kjøvangen, Krokstrand, Emmerstadbukta med flere. For de turglade anbefales det å benytte stien langs elven (Elveveien) som tar deg til Son på ca. 30 minutter. På vinterstid, når forholdene ligger til rette for det er det verdt å benytte en av de oppkjørte skiløypene i nærområdet.

Hølen er et lite og koselig lokalsamfunn med et aktivt nærmiljø med mange flotte eldre trehus, og et idyllisk torg. Her finner du bokkafè og eget forsamlingslokale på Elverhøy. Det er et aktivt kulturliv med aktiviteter som sangkor og Bifrost barneteater. Fotballbane med skatepark ved Hølen barneskole. Vestby kommune byr på mange aktiviteter for store og små som 9 hulls Golfbane ved Kjøvangen, Son Miljøhestesenter, Son seilforening, teatervirksomhet, Son sykkelklubb, Fotball, Vestby håndballklubb m.m. Det er også verdt å nevne Våler Kick-off - aktivitetssenter (ca. 17km unna) som kan tilby bl.a. klatrepark, zip line, rodeo og paintball.

Gangavstand til Hølen FUS barnehage (800 m) og Hølen barneskole (400 m) med sine nye og moderne bygninger. Hølen barnehage ble åpnet i februar 2012 og har tre avdelinger med barn i alderen 0-6 år. Hølen barneskole ble åpnet i januar 2016 med parallell klasser fra 1. til 7. Skolen, flerbrukshallen og uteområdene er moderne og flotte anlegg. Nærmeste ungdomsskole og videregående skole er i Vestby, ca. 10 min kjøretur unna.

Ønsker du ytterligere servicetilbud har Vestby (10 minutters kjøretid) og Moss (15 minutters kjøretid) et bredt og variert utvalg av fasiliteter som shoppingsenter, byggevarebutikker, klesbutikker, apotek, vinmonopol, serveringssteder m.m.

Området gir gode muligheter for offentlig kommunikasjon via buss og tog, hvorav nærmeste bussholdeplass er Hølen torg ca. 0,6 km fra eiendommen med bussforbindelse mot Sonsveien stasjon. Sonsveien stasjon ligger 4,5km unna med gode buss- og togforbindelser mot Oslo S og Moss. Der finner du også pendlerparkering med plass til 300 biler.

Adkomst
Med bil fra Oslo og Moss, følg E6 til avkjøring Son jernbanestasjon, kjør forbi stasjonen og følg riksvei 157 mot Hølen. Ca 4,5 km etter jernbanestasjonen, ta til venstre inn Dronningveien, fortsett 150 meter, ta svakt til høyre inn Steinbruddveien. Følg Steinbruddveientil Bruerveien. Ta til venstre og umiddelbart til høyre inn til Molvikveien. Fortsett 400 meter. Tomten blir på høyere side.

Se kartreferanse på finn.no. Det vil bli skiltet ved visning.

Parkeringsforhold
Parkering på egen eiendom.

Regulering
Eiendommen er regulert til boligformål og ligger innenfor bevaringsområdet reguleringsbestemmelser for Hølen, vedtatt den 02.02.2004 gjelder for eiendommen. I området skal det oppføres frittliggende småhusbebyggelse.

15 kvm av tomten er regulert til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. For mer informasjon sjekk Vestby kommuneplan KOMMUNEPLAN 2019-2030 vedtatt 18.03.2019. Kommuneplanen er tilgjengelig på meglers kontor. Kontakt megler for ytterligere opplysninger.

Ny områderegulering - Hølen er under arbeid. Det foreligger ikke andre innsendte private/offentlige planforslag med direkte betydning for eiendommen i hht. opplysninger gitt av kommunen.

Tillatt bebygd areal %-BYA = 20 % for områder regulert til eneboliger innenfor bevaringsområdet, 25 % for området regulert til eneboliger utenfor bevaringsområdet, og 30% for områder regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Bruksareal under terreng skal ikke medtas når høydeforskjellen mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå er lavere enn 0,6 meter. Dersom det ikke er oppført garasje, carport eller parkering under terreng skal det reserveres 18 m2 bruksareal pr. krevet biloppstillingsplass.

For alle boligområder unntatt Bb8 er maksimal gesimshøyde 4,5 meter og maksimal mønehøyde 7,0 meter for bebyggelse plassert i skrånende terreng tilpasset underetasje. Maksimal gesimshøyde er 6 meter og maksimal mønehøyde 9 meter for bebyggelse plassert i flatt terreng uten underetasje. Høyden måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
Alle nye kabler (lavspentanlegg, telenett, TV o.l.) skal legges i bakken.

I områder for frittliggende boligbebyggelse kan det oppføres frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg. En sekundærleilighet på inntil 70 m² kan tillates til hver enebolig. Innenfor definisjonen av frittliggende boligbebyggelse, tillates også oppført vertikaldelt eller horisontaldelt tomannsbolig.
Næringsvirksomhet eller allmennyttige formål kan tillates som en mindre del av eneboligen dersom virksomheten ikke vil være en vesentlig belastning for boligområdet.

Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 og møne i bygningens lengderetning. Hovedmøneretningen skal i skrånende terreng plasseres etter terrengets hovedretning. For atriumsbebyggelse, terrassert bebyggelse og lignende bygningstyper, tillates flatt tak.

Garasje, uthus o.l. kan tillates med et samlet bruksareal på inntil 50 m2. Størrelse, form og materialbruk skal være tilpasset boligen. På hver tomt skal det være plass til en garasje. Ved garasje plassert vinkelrett på vei, skal det være minst 5 meter mellom garasje og regulert veigrunn. Garasje plassert parallelt med vei kan tillates plassert inntil 1,5 meter fra regulert veigrunn.

Faste løpende utgifter
Kommunale avgifter

Kommunale avgifter vil variere som følge av vann- og avløpsforbruk:

Prisoversikt fra Vestby kommune pr. 11.04.2023.
For mer informasjon sjekk Vestby kommune sin side.
Tilknytningsgebyr vann: kr. 158,- pris per kubikkmeter bruksareal (BRA), minimum 110 kvm.

Fastgebyr/forbruksgebyr vann og avløp:
Fastgebyr vann per år kr 1 896
Forbruksgebyr målt vann per m3 kr 26,06
Forbruksgebyr stipulert vann per m3kr 26,06
Fastgebyr avløp per år kr 1 686
Forbruksgebyr målt avløp per m3 kr 30,21
Forbruksgebyr stipulert avløp per m3 kr 30,21

Vannmåler;
Kontrollgebyr vannmåler per time kr 1 244
Ny vannmåler grunnet egen skade, frost m.m. per stk kr. 2 380

Vei, vann og avløp
Det skal betales et engangsgebyr til kommunen for tilkobling på offentlig vann- og avløpsledninger.

Andre utgifter

Når eiendommen er bebygget må det påregnes kostander til strøm, oppvarming, forsikring, kommunale avgifter, kabelTV osv. samt vedlikehold.

Ligningsverdi (formuesverdi)
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter, og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Skatteetaten fastsetter årlige kvadratmetersatser basert på kvadratmeterprisene til SSB. Satsene utgjør hhv. 25 % av kvadratmeterprisen for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90 % for sekundærboliger (øvrige boliger).

Sentrale lover
Rett til bruk og plikt av vedlikehold av lekeplass beliggende på eiendommen g. 144 b. 163 i Vestby - angitt som område F4 i reguleringsplan for Hølen. Plikt omfatter også ansvaret etter lekkeplassforskriften. På samme måte har eierne ansvar for å etablere og vedlikeholde sikring av Molvikdammen som ligger på F3.

Boligselgerforsikring
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i før det gis bud på eiendommen.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar mellom kr. 1 400,- til kr. 2 100,- pr. tegnet forsikring, samt et tillegg på kr. 1 000,- ved salg av Pluss.

Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.

Viktig informasjon
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om
eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn
eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til 45 millioner kr.
Enkeltsaker er forsikret inntil 15 millioner kr. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved
omsetning over 15 millioner kr., må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med
dette.

NB! Kjøpesummen skal betales inn fra kjøpers konto i en norsk finansinstitusjon.
Bilder
Eiendomsinformasjon

Prisantydning8 030 580 NOK

OmkostningerOmkostninger

BoligtypeLeilighet

Soverom3

Bruksareal67 m2

Totalpris8 078 235 NOK

EieformSelveier

Etasje3

Felleskost4 565 NOK

Byggeår1998

Primærrom87 m2

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning 2 300 000 kr

Innhold og standard
Kart

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning8 030 580 NOK

Selger(e)Navn Etternavn

Felleskostnader per måned2 719 NOK

Standard

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Beliggenhet
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Offentlige forhold
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Innhold og standard
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Omkostninger
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Øvrige informasjon
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Dokumenter
PDF
PDF
PDF
Kart
Kontakt megler

Lars-Christian Hansen

lars@askfoss.no
(+47) 97047903
Ta kontakt
Kontakt megler

Magnus Winther Hansen

magnus@askmoller.no
+47 480 53 066
Gamle Beddingvei 27, 1671 Fredrikstad
Ta kontakt
Kart