The old one
Oslo
Lorem ipsum dolor sit amet
Missingfjellet 5 A
Råde

Boligtype Leilighet

Prisantydning 3 500 000 NOK

Soverom 2

Bruksareal 72 m2

Totalpris 3 587 500 NOK

Eieform Eier (Selveier)

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA TotalPris
H0101 3 1 99 m2 102 m2 4 612 500 kr
H0102 2 1 72 m2 74 m2 3 587 500 kr
H0201 3 2 99 m2 102 m2 4 612 500 kr
Bilder
Eiendomsinformasjon


Kort om eiendommen
Ask Meglerverket v/Heine Aas presenterer denne prosjekterte firemannsboligen på Missingmyr - perfekt for deg som ønsker nytt, med god kvalitet i et sentralt, men tilbaketrukket område!

Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene, det er gjennomtenkte løsninger og påkostede materialvalg.

Leilighetene inneholder gang, 2-3 soverom, stue/kjøkken, baderom & terrasse. Det er carport under leilighetene, samt sportsbod til hver leilighet!

Arealer P-rom/BRA: 72/74 kvm, 99/102 kvm

HØYDEPUNKTER
- Kodelås på utgangsdør
- Vannbåren gulvvarme i alle rom
- 2-3 soverom
- Mesterkjøkken, norskprodusert med gode valgmuligheter
- Påkostede materialvalg
- Barnevennlig
- Sentralt, men landlig

Velkommen til ditt nye drømmehjem!

Bygningsinformasjon / byggemåte
Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Utdrag fra byggebeskrivelse, se vedlagt for ytterligere informasjon:
Våre boliger utføres i tradisjonelt bindingsverk med stendere i konstruksjons virke med senteravstand c/c 600mm. Bjelkelag utføres i trekonstruksjoner, dimensjonert jfr. spennvidder og nyttelast. Takkonstruksjon utføres i trekonstruksjoner, enten av taksperrer eller prefabrikkerte takstoler. Takkonstruksjon samt nødvendige søyler og dragere av limtre eller stål dimensjoneres jfr. stedlig krav til snølast. Innvendig leveres søyler og dragere av limtre i ubehandlet gran, type malingkvalitet og stålkonstruksjoner kles/kasses inn. Utvendige trekonstruksjoner til balkonger og annen bæring leveres impregnert såframt disse er eksponert for fuktighet.

Yttervegger leveres på avrettet plate på mark/murkrone med tetting og svillemembran. Ytterveggen monteres forskriftmessig til betongen. Til vindtetting benyttes vindsperre av gu plater med klemte skjøter, og i hjørner og overganger benyttes vindsperre rems, tette bånd og tape. Yttervegg varmeisoleres med mineralull og tykkelsen bestemmes av krav gitt i forskrift ved energiberegning. Denne vil i noen grad variere fra hustype til hustype, men generelt er det 250mm isolasjon i ytterveggen. Kledning på yttervegg er 350mm x 24mm limtre V profil eller tilsvarende ferdig fabrikkbehandlet brunsort. Innvendig på ytterveggen monteres dampsperre samt platekledning, sparklet og malt gips. Vegger til sportsbod leveres uisolert. Veranda er og trapper utvendig leveres med glass rekkverk.

Vinduer og balkongdører leveres med hvit overflate, som 3-lags energiglass og med sort aluminiums bedekning utvendig. Ytterdører leveres tilsvarende som på tegning, noe endring i glassfelt kan forekomme. Dørene leveres sorte med kodelås.( sorte dører gis vanlig vis ikke garanti på eventuell falming av farge fra leverandør.)

Innvendige vegger bygges opp av konstruksjons virke og lyd isoleres med mineralull. Vegger kles med standard gipsplater, sparklet og malt I klasse K2 Tykkelse på vegger kan variere, avhengig om de er bærende eller om de omfatter føringer for tekniske anlegg. Innerdører leveres fabrikkmalt i hvit utførelse. Dørvridere i krom inngår. Foringer og listverk leveres komplett og med synlige spiker hull. Vinduer leveres i liste fri utførelse innvendig.

Takkonstruksjonen oppføres av prefabrikkerte takstoler eller taksperrer.
Himling av sparklet og malt gips.

Bad:
Dusj på vegg med ett-grep blandebatteri
Bademorsinnredning etter tegning.
Servant med ett-grep blandebatteri og vannlås
Sluk i gulv medtatt
WC vegghengt toalett hvis ikke annet framkommer av tegning
Ved kombinert bad/vaskerom leveres kran og avlop strakt for vaskemaskin

Varmtvannsbereder 200 l montert pa vaskerom/bod/teknisk rom hvis ikke annet blir avtalt
Fordelerskap for varmt og kaldt vann
For vegger i begge bad er det membran og fliser.
Det leveres 4 spotter på bad.

Kjøkken fra norskproduserte Mesterkjøkken med fargen sort som standard. Her vil det for kjøper være mulig og velge mellom fargene mørk grå, hvit og sand samt en del forskjellige utseender på benkeplate uten tillegg i pris. Det leveres spott skinne med 3 spotter ved kjøkken.

Innvendig;
Slette malte overflater på vegger og i tak
Vannbåren varme i alle gulv
Lys 1 stavs laminat i stue ,kjøkken og soverom
Fliser på gulv i bad og hall
Kjøkkeninnredning fra Mesterkjøkken
Doble servanter på bad

Utvendig:
Her leveres det 3-lags aliminiumskledde vinduer og terassedør som er utvendig vedlikholdsfrie.
Kodelås på utgangsdør.

Se selgers leveranse-/byggbeskrivelse.
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:
- De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.
- Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte toleranseklasser i henhold til kontrakt. Om ikke toleransekrav er avtalt i kontrakt vil krav til avvik være i henhold til normalkrav i standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420-1:2008

Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift, så er det ikke krav om at alle vinduer leveres med åpningsmulighet.

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Dette gjelder også ev. sammenslåing eller oppdeling av leiligheter. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Beliggenhet
Sentralt og noe landlig definerer Missingmyr perfekt. En kort kjøretur er du i Råde sentrum. Ca 15 min til Fredrikstad, Saltnes, Moss og Sarpsborg. Ca 8 min til Sykehuset Kalnes, 30 min til Sverige og

1 time til Oslo. Området byr ellers på variert og fint turterreng og kort vei til sjøliv i Saltnes og Engelsviken. Mulighetene er mange. Det er ca. 7 min til togstasjon - perfekt for pendleren! Det er en ny ballbinge rett over gaten, der det også vil komme en liten sykkelbane og treningspark!

Adkomst
Det vil bli skiltet med Ask Meglerverket visningsskilt ved oppsatte fellesvisninger.

Parkeringsforhold
Det vil medfølge en egen parkeringsplass i carport under leilighetene. Det leveres tomrør-opplegg for fremtidig installasjon av elbillader.

Diverse
Areal
Primærrom: 72 kvm - 99 kvm, Bruksareal: 74 kvm - 102 kvm
Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Arealene er målt og oppgitt av utbygger.
Beregningene er foretatt av utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Boder
Det medfølger én sportsbod i underetasjen til hver leilighet.

Internett / TV
Det legges trekkerør for kabler til TV, bredbånd og telefon. Eventuelle tilknytninger og abonnement medfølger ikke. Det utføres av nettleverandøren. Det er medregnet 1 stk. uttak for hver leilighet. Ekstra uttak beregnes som tillegg.

Ventilasjon
Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner leveres. Synlige kanaler innkasses. Himling fores ned der dette er nødvendig.

Tilvalg
Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer
Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.
Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 50 000,- av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameie
Det vil bli opprettet et sameie på eiendommen, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Velforening
Det er pliktig medlemskap i felles velforening i området. Kostnadene ved forvaltning og medlemskap i velforeningen vil bli fordelt på seksjonseierne og medlemmene.

Vedtekter / husordensregler
Utkast til vedtekter medfølger i prospektet. Disse skal vedtas/godkjennes av sameiet/borettslaget i konstituerende sameiermøte.
Husordensregler vil bli etablert av sameiet/borettslaget v/styret.

Husdyrhold
Det vil være tillatt med husdyrhold i sameiet.

Adgang til utleie
Seksjonene vil kunne leies ut i sin helhet til boligformål.

Pengeheftelser
Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Formuesverdi
Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Offentlige forbehold
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Konsesjon / Odel
Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Estimerte felleskostnader
Det er ikke stipulert noen felleskostnader enda. Dette kan sameierne bli enige om i fellesskap. Hvor mye disse skal være på, hva det skal inneholde etc.

Kommunale avgifter
Kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da boligene ikke er bygget og seksjonert. Råde kommune fastsetter endelige kommunale avgifter (inkl. eiendomsskatt) og det tas derfor forbehold om dette. Kommunale avgifter faktureres direkte til enhver kjøper fra Råde kommune.

Oppgjør
Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.
Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.
Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.
Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad.

Garantier
Straks etter avtaleinngåelse skal selger stille garanti for oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen, jf. bustadoppføringslova. § 12. Dersom selger har tatt forbehold skal garanti stilles straks etter at forbeholdene er bortfalt.
Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse.
Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, ev. parkeringskjeller, herunder ferdigstillelsen av disse.
Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er stilt.
Dersom det er tatt forbehold og garanti ikke stilles straks etter at forbeholdene er bortfalt, eller byggearbeidene igangsettes, gis kjøper en særskilt hevingsadgang. Kjøper kan da varsle selger skriftlig om at de ønsker å benytte seg av hevingsadgangen. Selger må gis en frist på minimum ti virkedager for å bringe forholdet i orden.
Kjøpers betalingsplikt inntrer ikke før det er stilt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Dersom selger har tatt forbehold inntrer betalingsplikten for ev. forskudd selv om garanti ikke er stilt.
Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene før garanti etter bustadoppføringslova § 47 er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt.

Salgsbetingelser
Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Forbehold om realisering av prosjektet
Ved salg av boliger som skal oppføres senere enn salgstidspunktet er utbygger avhengig av en viss fleksibilitet for å sikre at prosjektet kan gjennomføres på en rasjonell og effektiv måte, samt at det kan gjøres tilpasninger og endringer som viser seg å være nødvendige eller hensiktsmessige. Før og i utbyggingsfasen er det derfor nødvendig å ta visse forbehold.
Før selger beslutter igangsettelse av prosjektet, tar selger forbehold om:
1. At det oppnås et tilstrekkelig antall solgte boliger i prosjektet, hvilket utgjør 50% av leilighetene.
2. At offentlige tillatelser gis eller at tillatelse som gis ikke medfører tyngende vilkår
3. At selgers styrende organer vedtar byggestart
Dersom forbeholdene ikke er avklart innen 01.06.2023, eller det blir klart før dette tidspunkt at forbeholdene ikke vil kunne oppfylles, er partene å anse som ubundet av avtalen. Ved enighet mellom partene, kan fristende forlenges på samme vilkår. Selger står fritt til å frafalle dette forbeholdet selv om forhåndssalget ikke er oppnådd.
Ingen forbehold kan tas for lengre tid enn 18 måneder fra kontraktsinngåelsen.
Selger skal uten ugrunnet opphold varsle forbrukeren skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Selger er bundet av kontrakten dersom det ikke er sendt ut skriftlig melding til forbrukeren om at forbeholdet gjøres gjeldende innen 21 kalenderdager etter utløpet av den aktuelle fristen.

Avbestilling
Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova §§ 52 og 53.
Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr.
50.000,- (inkl. mva.). Ved avbestilling etter at igangsettingstillatelse er gitt påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).
Selgers frist til å ta forbehold jfr kontrakt:
Selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er 01.06.2023.

Regulering
Reguleringsmessige forhold
Eiendommen omfattes av reguleringsplan: Missingen Nord. Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligutbyggelse.

Vei, vann og kloakk
Det vil bli offentlig vei, vann og avløp med privat stikkvei inn til boligene.

Ferdigattest
Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en tid etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse. Ved overtakelse ved midlertidig brukstillatelse anbefaler eiendomsmegler anbefaler at kjøper vurderer å holde tilbake deler av kjøpesummen tilsvarene forventet kostnad med å ferdigstille eiendommen.

Beskaffenhet
Eiet tomt på ca. 787 kvm som eies av sameiet.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal.

Velforeningsbeskrivelse
Det er pliktig medlemskap i felles velforening i området. Kostnadene ved forvaltning og medlemskap i velforeningen vil bli fordelt på seksjonseierne og medlemmene.

Generelle forhold
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.

Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse.

Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova.
Bilder
Eiendomsinformasjon

Prisantydning8 030 580 NOK

OmkostningerOmkostninger

BoligtypeLeilighet

Soverom3

Bruksareal67 m2

Totalpris8 078 235 NOK

EieformSelveier

Etasje3

Felleskost4 565 NOK

Byggeår1998

Primærrom87 m2

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning 3 500 000 kr

Innhold og standard
Kart

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning8 030 580 NOK

Selger(e)Navn Etternavn

Felleskostnader per måned2 719 NOK

Standard

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Beliggenhet
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Offentlige forhold
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Innhold og standard
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Omkostninger
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Øvrige informasjon
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Dokumenter
PDF
PDF
PDF
Kart
Kontakt megler

Heine Kristoffer Aas

heine@askeiendomsmegling.no
+47 951 29 058
Ta kontakt
Kontakt megler

Magnus Winther Hansen

magnus@askmoller.no
+47 480 53 066
Gamle Beddingvei 27, 1671 Fredrikstad
Ta kontakt
Kart