The old one
Oslo
Lorem ipsum dolor sit amet
Liaveien 29
Son

Boligtype Tomter

Prisantydning 5 500 000 NOK

Omkostninger 138 670 NOK

Totalpris 5 638 670 NOK

Bilder
Eiendomsinformasjon


Kort om eiendommen
Tomtene er fradelt og selges samlet.

Tomten kan fritt befares på egenhånd, eller ta kontakt med megler for visning.

Beskrivelse
Denne benyttes til prosjektenhet

Beskaffenhet
Gnr. 132 bnr. 349: 1003,5 kvm.
Gnr. 132 bnr. 1183: 910 kvm.

Tomtene er hovedsakelig naturtomter.

Beliggenhet
Tomtene ligger på Søndre Brevik, et rolig og barnevennlig område syd for Son sentrum. Tomtene ligger helt innerst i blindvei, og har en svært god og barnevennlig beliggenhet. Solrike tomter som hovedakelig er naturtomter. Fra eiendommen er det en kort tusletur ned til sjøen med en rekke strender og skjær. Området byr på gode muligheter innen bading, fiske, båtliv m.m.

Nabolaget er svært barnevennlig med mange barnefamilier og godt miljø. Det er ca. 10-15 minutters tusletur for små ben til barneskolen og det er gangvei store deler av skoleveien.

I 2018 ble det åpnet ny og flott barneskole på Store Brevik. Flere flotte barnehager finner man også på Store Brevik, kun 10-15 minutters gange fra Liaveien.

Trenger du ferskt brød og egg til frokost, eller planlegger storhandel til ukemenyen, er Rema 1000 i kort gangavstand fra tomtene.

Til Son sentrum er det ca. 5 minutter med bil og ca. 30 minutter til fots. Her finner man en rekke hyggelige restauranter, småbutikker, vinmonopol, fiskemottak, blomsterbutikk m.m. Her kan man for eksempel nyte en deilig uteservering på sommertid eller kjøpe den ferskeste fisken fra Son brygge. Son byr på flere hyggelige gallerier og lar du deg beruse av underholdning - har Son mang en konsert, revy eller forestillinger å by på - ute som inne.

I Son kan du holde deg i aktivitet hele året. På vinteren i fine skiløyper med lysløype, slalåmbakke med heis og snøkanoner. Du kan ta en svømmetur i flott svømmehall. Det finnes håndballhall og
tennishall for ballspill inne. For sommeraktiviteter finnes fotballbaner, med både kunstgress og naturgress. Seilforeningen på brygga har tilbud til små og store seilere. Fin 9 hulls golfbane for
golfere rett utenfor Son sentrum. Trenger du å koble av så kan du skjemme deg litt bort på Son Spa.

Det er gode bussforbindelser til Son og Moss i umiddelbar nærhet.

Til Oslo bruker toget ca. 40 minutter fra Sonsveien stasjon. Når Follobanen står ferdig vil det korte ned reisetiden til Oslo.

Adkomst
Se kartreferanse på finn.no. Det vil bli skiltet ved visning.

Regulering
Gnr. 132 bnr. 349:
Reguleringsplan 0106 Liaveien, ikrafttredelse 02.11.2009, ligger innenfor område for naturvern delareal 113 kvm., boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse delareal 881 kvm (B5), boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse delareal 9 kvm. (B2).
Kommuneplan 2019-2030 til boligbebyggelse, framtidig.

Gnr. 132 bnr. 1183:
Reguleringsplan 0106 Liaveien, ikrafttredelse 02.11.2009, ligger innenfor område for boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse delareal 702 kvm (B5), naturvern delareal 208 kvm.
Kommuneplan 2019-2030 til boligbebyggelse, framtidig 893 kvm. Boligbebyggelse, nåværende 17 kvm.

Kopi av kart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven, det oppfordres til å sette seg nøye inn i dokumentene før bud gis.

§ 2 Byggeområde for frittliggende småhusbebyggelse
I området kan oppføres frittliggende enebolig, enebolig med en sekundærleilighet eller tomannsbolig, samt tilhørende anlegg. Maksimal gesimshøyde er 6,5 meter. Minste netto regulerte
tomteareal er 700 kvm. Tillatt bebygd areal for den enkelte tomt %-BYA=28 %.

I skrått terreng der eksisterende terreng faller minst 2 meter i husets bredde, skal boligene ha underetasje. Med skrått terreng og underetasje skal boligene ha maksimal gesimshøyde på 5 meter
og maksimal mønehøyde på 8 meter.

I N3 skal edelløvtrær som eik bevares. Det tillates ikke oppført anlegg av noe slag innenfor områdene. Grunnen skal ikke bearbeides eller utsettes for kjøring o.l. slik at røtter skades. Det tillates opparbeidelse av plen innenfor N3. Hvis et dødt hovedtre fjernes skal det plantes et nytt eiketre.

Diverse
Omkostninger for tilkoblingsgebyr til strømnettet må betales av kjøper. Ta kontakt med Hafslund for mer informasjon om strømkapasitet i området.

Kjøper bærer risikoen for grunnens beskaffenhet.

Faste løpende utgifter
Kommunale avgifter

Tilknytningsgebyr vann og avløp
Priser per kvadratmeter bruksareal (BRA)

Gebyrgruppe A:
Omfatter nybygde eiendommer som finansierer nybygging av offentlig vann- og avløpsnett i området, jf. offentlige planer.

Gebyrgruppe B:
Omfatter helårsbebygd eiendom som blir pålagt tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett.

Gebyrgruppe C:
Omfatter ny bygning og all fritidsbebyggelse som blir tilknyttet eksisterende offentlig vann- og avløpsnett.

Tilknytningsgebyr vann:
Gruppe A kr 152
Gruppe B kr 303
Gruppe C kr 454
Tilknytningsgebyr avløp:
Gruppe A kr 189
Gruppe B kr 378
Gruppe C kr 567


Fastgebyr/forbruksgebyr vann og avløp
Fastgebyr vann per år kr 1 800
Forbruksgebyr målt vann per m3 kr 24,86
Forbruksgebyr stipulert vann per m3 kr 24,86
Fastgebyr avløp per år kr 1 539
Forbruksgebyr målt avløp per m3 kr 29,68
Forbruksgebyr stipulert avløp per m3 kr 29,68
Vannmåler
Kontrollgebyr vannmåler per time kr 943
Ny vannmåler grunnet egen skade, frost m.m. per stk kr 2 296

Vei, vann og avløp
Privat vei, det må påreges kostnader til vedlikehold av vei.

Ligningsverdi (formuesverdi)
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter, og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Skatteetaten fastsetter årlige kvadratmetersatser basert på kvadratmeterprisene til SSB. Satsene utgjør hhv. 25 % av kvadratmeterprisen for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90 % for sekundærboliger (øvrige boliger).

Boligkjøperforsikring
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar mellom kr. 1 400,- til kr. 2 100,- pr. tegnet forsikring, samt et tillegg på kr. 1 000,- ved salg av Pluss.

Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.

Viktig informasjon
NB! Kjøpesummen skal betales inn fra kjøpers konto i en norsk finansinstitusjon.

Tinglyste heftelser
Følgende heftelser vil følge eiendommen og kopi kan fås av megler. Kjøpers bank får prioritet etter disse heftelsene:

Bestemmelse Om Bebyggelse - Tinglyst dato 31.01.59
BESTEMMELSE OM KLOAKKRENSEANLEGG
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Elektriske Kraftlinjer - Tinglyst dato 12.06.61
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Erklæring/Avtale - Tinglyst dato 07.10.93
Bestemmelse om vann/kloakkledning
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Veg - Tinglyst dato 03.10.12
Tinglyst i feil eiendom. Rettet etter tgll § 18 21.11.2012 LSØ e.f.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Erklæring/Avtale - Tinglyst dato 23.11.12
Rett til bruk av felles lekeplass.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Erklæring/Avtale - Tinglyst dato 07.09.16
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om beplantning
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Best. Om Vann/Kloakkledn. - Tinglyst dato 07.09.16
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Gjerde - Tinglyst dato 07.09.16
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Veg - Tinglyst dato 07.09.16
Bestemmelse om vedlikehold
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Veg - Tinglyst dato 07.09.16
Bestemmelse om vedlikehold
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Vannledning - Tinglyst dato 03.07.17
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Kloakkledning - Tinglyst dato 03.07.17
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Veg - Tinglyst dato 16.11.17
Bestemmelse om veg

Bestemmelse Om Bebyggelse - Tinglyst dato 24.09.18
Bestemmelse om bebyggelse

Bestemmelse Om Vann/Kloakk - Tinglyst dato 11.12.18
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Veg - Tinglyst dato 11.12.18
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Adkomstrett - Tinglyst dato 10.06.20
Bestemmelse om adkomstrett

Bestemmelse Om Vann/Kloakk - Tinglyst dato 10.06.20
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger


Elektriske Kraftlinjer - Tinglyst dato 12.06.61
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Erklæring/Avtale - Tinglyst dato 07.10.93
Bestemmelse om vann/kloakkledning
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Erklæring/Avtale - Tinglyst dato 07.09.16
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om beplantning
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Best. Om Vann/Kloakkledn. - Tinglyst dato 07.09.16
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Gjerde - Tinglyst dato 07.09.16
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Veg - Tinglyst dato 07.09.16
Bestemmelse om vedlikehold
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Vannledning - Tinglyst dato 03.07.17
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Kloakkledning - Tinglyst dato 03.07.17
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Bestemmelse Om Adkomstrett - Tinglyst dato 10.06.20
Bestemmelse om adkomstrett

Bestemmelse Om Vann/Kloakk - Tinglyst dato 10.06.20
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Bilder
Eiendomsinformasjon

Prisantydning8 030 580 NOK

OmkostningerOmkostninger

BoligtypeLeilighet

Soverom3

Bruksareal67 m2

Totalpris8 078 235 NOK

EieformSelveier

Etasje3

Felleskost4 565 NOK

Byggeår1998

Primærrom87 m2

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning 5 500 000 kr

Innhold og standard
Kart

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning8 030 580 NOK

Selger(e)Navn Etternavn

Felleskostnader per måned2 719 NOK

Standard

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Beliggenhet
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Offentlige forhold
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Innhold og standard
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Omkostninger
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Øvrige informasjon
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Dokumenter
PDF
PDF
PDF
Kart
Kontakt megler

Lars-Christian Hansen

lch@fossco.no
(+47) 97047903
Ta kontakt
Kontakt megler

Magnus Winther Hansen

magnus@askmoller.no
+47 480 53 066
Gamle Beddingvei 27, 1671 Fredrikstad
Ta kontakt
Kart