The old one
Oslo
Lorem ipsum dolor sit amet
Gimleveien 4 H
Tårnåsen

Boligtype Leilighet

Prisantydning 3 300 000 NOK

Omkostninger 85 120 NOK

Soverom 1

Bruksareal 73 m2

Totalpris 3 443 120 NOK

Eieform Eier (Selveier)

Byggeår 1970

Primærrom 73 m2

Felleskost/mnd. 3 024 NOK

Fellesgjeld 58 000 NOK

Bilder
Eiendomsinformasjon


Kort om eiendommen
Stor 2-roms leilighet i terrassert blokk. Boligen ligger sentralt til i et rolig og meget barnevennlig område med lavblokker og småhusbebyggelse på Tårnåsen.
Enkel adkomst. Gode solforhold på terrassen mot vest. Ingen gjenboere.

Det er umiddelbar nærhet til turområde med oppmerkede stier og offentlig kommunikasjon. Tårnåsen senter - nå under ombygging - i kort gangavstand fra leiligheten.

Det er også kort vei til Kolbotn sentrum med kulturhus (Kolben) bestående av bibliotek, kino, restaurant, selskapslokaler og konsertsaler og kjøpesenter (Kolbotn torg) med et bredt utvalg av forretninger og servicetilbud. Her finnes også togstasjon.
I kort kjøreavstand finnes også slalåmbakke, flerbrukshall, fotballbaner, golfbaner, badestrender og båthavn.

Bussholdeplass i Valhallaveien ligger ca. 4 min gange fra leiligheten med god offentlig kommunikasjon

Innhold
Boligen inneholder forstue og stue, ett soverom, kjøkken og WC/bad//vaskerom.
Det er utgang til vestvendt terrasse fra stuen.

Kjøkken med enkel, eldre innredning. Fliser over benk. Ingen integrerte hvitevarer.

WC/bad//vaskerom - Baderommet står overfor behov for totalrehabilitering.
Fliser på gulv. Malt strie og malte flater på vegg. Malt tak.
Inneholder dusjkabinett, toalett, servant. Elektrisk gulvvarme. Naturlig ventilasjon. Dusjkabinettet erstattet tidligere badekar og ble skiftet i 2021/2022 av lokalt firma IBR iht. opplysninger fra selger

Øvrig:
Kjellerbod på ca. 5 kvm til leiligheten
Biloppstillingsplass i felles garasjeanlegg (plass nr. 24).
Eldre garderobeskap i soverom.
Dørcallinganlegg.
Sikringsskap i felles trapperom. Automatsikringer.
Brannslange (ikke godkjent type).
Brannslukkingsapparat 6 Kg. Røykvarsler.

Merk at hvitevarer ikke medfølger i handelen med mindre det er angitt i beskrivelsen (kun integrerte hvitevarer medfølger).
Se for øvrig vedlagte tilstandsrapport for ytterligere kommentarer og beskrivelser.

Standard
Boligen er malt opp og det er lagt nye gulv (laminat) i store deler av leiligheten.
Kjøkken og bad/wc/vaskerom trenger oppgradering/rehabilitering.
Det er fliser på gulv, malt strie og malte flater på vegg og malt tak i bad. Varmekabler i gulv.
I øvrige rom er det laminat på gulv og malte flater på vegger. Innvendige tak med malte flater.

Det vises for øvrig til vedlagte tilstandsrapport for utfyllende kommentarer om bygningsdeler og beskrivelser vedr. vedlikehold/utidsmessighet etc

Oppvarming
Elektrisk oppvarming.
Sist årsmøte ga tilslutning til at det kan settes opp varmepumpe iht. de retningslinjer som er vedtatt. Forut for evt. installasjon må det søkes styret for mulig godkjenning. Kostnader til tiltaket må dekkes av den enkelte sameier.

Beskaffenhet
Pent opparbeidet felles tomt med plener og beplanting for øvrig samt asfalterte adkomstveier og parkeringsarealer.

Beliggenhet
Stor 2-roms leilighet i terrasseblokk beliggende sentralt på Tårnåsen i rolige og barnevennlige omgivelser. Enkel adkomst til leiligheten.

Meget gode solforhold på terrassen mot vest. Ingen gjenboere.

Det er umiddelbar nærhet til turområde med oppmerkede stier/lysløype og til offentlig kommunikasjon. Tårnåsen senter - nå under ombygging - i kort gangavstand fra leiligheten.

Det er også kort vei til Kolbotn sentrum med kulturhus (Kolben) bestående av bibliotek, kino, restaurant, selskapslokaler og konsertsaler og kjøpesenter (Kolbotn torg) med et bredt utvalg av forretninger og servicetilbud. Her finnes også togstasjon.
I kort kjøreavstand finnes også slalåmbakke, flerbrukshall, fotballbaner, golfbaner, badestrender og båthavn.

Bussholdeplass i Valhallaveien ligger ca. 4 min gange fra leiligheten med god offentlig kommunikasjon til både Oslo (ca. 25 minutter), Oppegård (ca. 10 minutter) og Kolbotn (ca. 10 minutter). Ekspressbusser mot Oslo på morgenen / ettermiddag tar noe kortere tid.

Adkomst
Fra Kolbotn sentrum, følg Skiveien mot Oslo. Ta av til høyre opp Augestadveien og følg opp til Tårnåsen senter. Ta til høyre og følg Valhallaveien til Gimleveien på venstre hånd. Følg Gimleveien til nr. 4.
Se for øvrig kartreferanse på finn.no. Det vil bli skiltet ved visning.

Parkeringsforhold
1 garasjeplass (plass nr. 24) i felles garasjeanlegg følger leiligheten.
Gjesteparkering på anviste plasser.
Tilrettelagt for el-billading. Eier kan, på egen regning, montere ladeanlegg for elbil på egen parkeringsplass i garasjen.

Adgang til utleie
Selveiende bolig uten begrensninger vedr. utleie så lenge utleiearealet er godkjent for varig opphold. Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon.
Den som leier ut sin bolig er ansvarlig for sine forpliktelser overfor sameiet.

Radon
Strålevernforskriften stiller krav til at årsmiddelverdien av radon i oppholdsrom i utleid bolig må være under 200 becquerel per m3.
Dette er viktig å merke seg dersom man kjøper bolig som helt eller delvis skal leies ut.
For ytterligere informasjon om radon, se www.nrpa.no/radon.

Regulering
Eiendommen er regulert iht. reguleringsbestemmelser for Tårnlia og Hellerasten IV, stadfestet 22.08.1968. Arealet er avsatt til boligbebyggelse.
Av arealet er 19 240 kvm avsatt til blokkbebyggelse (boligformål), 1 435 kvm til felles p-plass, 566 kvm til felles avkjørsel, 337 kvm til felles lekeareal, 2 809 kvm til gangvei og 653 kvm til felles grøntareal.
Delareal 3 956 kvm ligger i hensynsone H320_2 - Flomfare
Det foreligger ikke innsendte private/offentlige planforslag med direkte betydning for eiendommen (innenfor 500 m) iht. opplysninger gitt av kommunen.
Reguleringsbestemmelsene er tilgjengelige på meglers kontor. Kontakt megler for ytterligere opplysninger.
For øvrig henvises det til kommuneplan for Nordre Follo 2023-2034 vedtatt 03.05.2023

Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest for denne boligen, datert 09.02.1976 som omfatter Gimleveien 2 og 4. At slik attest foreligger, gir ingen garanti for at det ikke senere er utført arbeider som ikke er byggemeldte/godkjent.
Det foreligger også ferdigattest for rehabilitering av boligblokk (Gimleveien 2 og 4) av 06.12.2000.

Beskrivelse (type bolig)
Stor 2-roms selveierleilighet i underetasje i terrassert blokk. Boligen ligger i et område med lavblokker og småhusbebyggelse.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Terrasseblokk oppført i 1970.
Fundamentert med støpte konstruksjoner antatt til fast grunn. Bærende konstruksjoner i betong.
Etasjeskillere av betong. Yttervegger av betong og utfyllende bindingsverk utvendig kledd med panel. Flatt tak tekket med papp/folie el. (ikke besiktiget).

Malte trevinduer med 2-lags glass.
Nyere, slett entrédør. Terrassedør fra 2004 med 2-lags glass.
Innerdører er eldre, slette slagdører.|
Vestvendt terrasse på ca. 17 m² med adkomst fra
stue. Dekke av terrassebord. Rekkverk av metall
og plater. Markise.
Innvendige vannledninger er av kobber, hovedsaklig fra byggeår. Det er synlige avløpsrør av plast.
Det er ukjent type avtrekk i leiligheten. Det registreres ikke sug i kanal på kjøkken og baderom på befaringstidspunktet (takstmannen).
Varmtvannstank på ca 120 liter i kjøkkenbenk.
Sikringsskap i felles trapperom. Automatsikringer.
Brannslange (ikke godkjent type). Brannslukkingsapparat 6 Kg. Røykvarsler

Det vises for øvrig til vedlagte tilstandsrapport for utfyllende kommentarer om bygningsdeler og beskrivelser vedr. vedlikehold/utidsmessighet etc

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse
Inngår i p-romsareal: Forstue, stue, ett soverom, kjøkken og WC/bad//vaskerom.

Diverse
Leiligheten er en del av Gimle Terrasse Sameie.
Den enkelte sameier har full rettslig rådighet over sin seksjon, herunder rett til overdragelse, utleie og pantsettelse dog slik at sameiet har legalpant som følger av sameieforholdet tilsvarende 2 G.
Erverv av seksjonen kan kun foretas av privat person. Ny eier av seksjonen må meldes til styret for godkjenning.
Det er pliktig medlemskap i huseierforeningen.
Det foreligger husordensregler for sameiet innholdende bestemmelser om bl.a. trafikk og parkering, bomiljø, praktisk informasjon, brannvern, dyrehold og klagebehandling. I tillegg foreligger instruks for bruk av garasjen, veiledning for bruk av kabelTV-anlegget, instruks for bruk av søppelsjakter, regler for dyrehold og brannvern.

Av litt 'større ting' fra sist årsmøte så ble det vedtatt å godkjenne installering av varmepumpe. Det må søkes styret. Kostnader til installasjon og drift dekkes av den enkelte.
Det ble vedtatt å innhente anbud på etterisolering av balkong/terrassevegger. Styret innhenter anbud.

Regnskap/budsjett følger som vedlegg til denne salgsoppgave.
Vedtekter, husordensregler. årsmøtedokumenter etc. er tilgjengelig på meglers kontor og oversendes på forespørsel. Vi anbefaler alle å sette seg inn i dette.

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting.

Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask og lignende.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E-Verk eller brann/feiervesen på eiendommen.

Megler gjør særlig oppmerksom på at boligen som selges er et dødsbo. Selger har ikke selv bebodd boligen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om dens beskaffenhet og har følgelig i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på boligen som ikke er spesifikt opplyst. Interessenter oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Hvitevarer / tilbehør
Med mindre selger eller kjøper tar forbehold om annet, gjelder Liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen ved salg.
Listen er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor i fellesskap.

Merk at hvitevarer ikke medfølger i handelen med mindre det er angitt i beskrivelsen (kun integrerte hvitevarer medfølger).

Faste løpende utgifter
Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 9 179,-
Årstall 2023

Kommunale avgifter faktureres nå hver enkelt seksjonseier og kommer i tillegg til fellesutgiften.
Oppgitte beløp for kommunale avgifter er beregnet for hele 2023 og er basert på tilsendt á konto fra kommunen.

Vei, vann og avløp
Eiendommen er ikke registrert med egen vannmåler.

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei via felles, private internveier.
Vann og avløp er offentlig tilknyttet via private stikkanlegg.

Andre utgifter

Det må påregnes kostnader til kommunale avgifter, strøm, oppvarming, innboforsikring samt vedlikehold av boligen/eiendommen og egen finansiering ut over fellesutgiften.

Fellesgjeld og lånebetingelser
Total fellesgjeld
Sameiet står fritt til å fremforhandle andre avtaler vedrørende drift av sameiet til enhver tid.

Fellesutgiftene fordeles på følgende poster:
Felleskostnad kr 1 865,-
Renteutgifter kr 314,-
Avdrag kr 245,-
Rehabilitering kr 600,-

Dersom fellesgjelden er avdragsfri, vil månedlige felleskostnader øke når nedbetaling starter. Når avdragsfri periode er over vil beregnede månedlige felleskostnader være ca. kr

Andel fellesgjeld
Gjeld kr 58 000,- pr. 19.10.23

Lånebetingelser
Eierseksjonens fellesgjeld: kr 58 186,- pr. 19.10.2023. Løpetid lån: 52 terminer til innfrielse - 4 terminer pr. år. Siste termin 30.09.2036.
Sameiets totale fellesgjeld: kr 11 055 353,- pre. 19.10.2023 Rentesats pt. 6,7 % flytende.
Lånet løper i DNB Bank ASA


Andel formue
kr 13 215,- pr. 19.10.23

Forkjøpsrett
Det er ingen forkjøpsrett i sameiet. Erverv kan kun foretas av privat person. Ny eier av seksjon må meldes til styret for godkjenning.

Ligningsverdi (formuesverdi)
Primær formuesverdi kr 1 023 900,-
Sekundær formuesverdi kr 3 686 040,-
Formuesverdi årstall 2021

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter, og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Skatteetaten fastsetter årlige kvadratmetersatser basert på kvadratmeterprisene til SSB. Satsene utgjør hhv. 25 % av kvadratmeterprisen for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90 % for sekundærboliger (øvrige boliger).

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Gjensidige som dekker selgers mangels ansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen.

Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kr. 10 000 000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på https://www.gjensidige.no/privat/forsikring/bolig-og-innbo/boligselgerforsikring.

Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f. eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Forsikringen omfatter heller ikke en redusert boligverdi som skyldes skadedyr/insekter, f. eks. skjeggkre/perlekre/sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende. Iht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.

Eiendomsmeglingsforetaket vil kunne motta kundeutbytte jf. Gjensidige Stiftelsens utbyttemodell for distribusjon og salg av boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring samt fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar mellom kr. 2 800,- til kr. 4 500,- pr. tegnet forsikring, samt et tillegg på kr. 1 000,- ved salg av Pluss.

Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.

Viktig informasjon
NB! Kjøpesummen skal betales inn fra kjøpers konto i en norsk finansinstitusjon.

Tinglyste heftelser
Følgende heftelser vil følge eiendommen og kopi kan fås av megler. Kjøpers bank får prioritet etter disse heftelsene:

Best. Om Vann/Kloakkledn. - Tinglyst dato 30.01.71
Bestemmelse om benyttelse av tomten.
Forbud mot næringsvirksomhet
Fri passasje for bnr.504 og 506 over bnr.507.
Bestemmelse om veg
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Best. Om Vann/Kloakkledn. - Tinglyst dato 18.02.74
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Erklæring/Avtale - Tinglyst dato 18.12.87
PLIKTIG MEDLEMSKAP I HUSEIERFORENING M.V.
Se komplett salgsoppgave
Bilder
Eiendomsinformasjon

Prisantydning8 030 580 NOK

OmkostningerOmkostninger

BoligtypeLeilighet

Soverom3

Bruksareal67 m2

Totalpris8 078 235 NOK

EieformSelveier

Etasje3

Felleskost4 565 NOK

Byggeår1998

Primærrom87 m2

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning 3 300 000 kr

Innhold og standard
Kart

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning8 030 580 NOK

Selger(e)Navn Etternavn

Felleskostnader per måned2 719 NOK

Standard

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Beliggenhet
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Offentlige forhold
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Innhold og standard
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Omkostninger
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Øvrige informasjon
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Dokumenter
PDF
PDF
PDF
Kart
Kontakt megler

Truls Myrbråten

truls.m@fossco.no
(+47) 99623590
Ta kontakt
Kontakt megler

Magnus Winther Hansen

magnus@askmoller.no
+47 480 53 066
Gamle Beddingvei 27, 1671 Fredrikstad
Ta kontakt
Kart