The old one
Oslo
Lorem ipsum dolor sit amet
St Hansveien 1
Ski

Boligtype Leilighet

Prisantydning 4 150 000 NOK

Omkostninger 107 520 NOK

Soverom 3

Bruksareal 91 m2

Totalpris 4 361 520 NOK

Eieform Eier (Selveier)

Etasje 3

Byggeår 1968

Primærrom 86 m2

Felleskost/mnd. 4 140 NOK

Fellesgjeld 104 000 NOK

Bilder
Eiendomsinformasjon


Kort om eiendommen
3(4)-roms leilighet beliggende i 3. etasje i boligblokk med sydvestvendt overbygget og romslig balkong.
Boligen har normalt god standard, men med bruksslitasje og behov for oppgradering av bad.
Leiligheten har sentral beliggenhet i Ski i et etablert boligområde bestående av blokk- og småhusbebyggelse.
Det er umiddelbar nærhet til Hebekk barneskole og til dagligvarebutikk.
Gangavstand til Ski sentrum hvor du finner de fleste tilbud innen handel og service, herunder også Ski Storsenter.
Fra Ski stasjon er det hurtigtog til Oslo som tar ca. 11 minutter. Ski har sentral beliggenhet i forhold til E6 og E18.
Det er gode tur- og rekreasjonsmuligheter i området samt et bredt tilbud innen idrett og fritid med blant annet Ski idrettspark.

Innhold
Leiligheten ligger i 3. etasje. Det er heis i bygget.
Leiligheten inneholder entré, toalettrom, bad, kjøkken, stue, 2 soverom og omkledningsrom/kontor samt en bod. Leiligheten er ombygd fra opprinnelig løsning med 3 soverom ved at en dør fra stuen er tettet igjen og det er gjennomgang fra ett soverom til det neste slik at disse to soverommene i dag fremstår som ett soverom med et omkledningsrom/kontor i forkant.

Utgang til sydvestvendt balkong på ca, 11 kvm fra stuen. Balkongen er overbygget av overliggende balkong.

Kjøkkenet har eldre innredning. Det er laminat benkeplate, oppvaskkum, opplegg for oppvaskmaskin, kjøkkenventilator med avtrekk ut og fliser over benk. Plass for frittstående komfyr og nisje for kjøleskap.

Bad - Standard hovedsakelig fra byggeår. Dusjhjørne og servant. Naturlig ventilasjon.

Toalettrom med gulvmontert wc og servant. Naturlig ventilasjon.

Øvrig:
Elektrisk markise (noe jordslag).
Diverse plassbygde skap.
Varmtvannstank i kjøkkenbenk.
Røykvarsler.
Brannslukningsapparat.
Sikringsskap i felles tavleskap i felles gang - skrusikringer.
Heis.
2 boder i kjeller på hhv. 2,5 og 3,5 kvm
Garasje i frittstående garasjeanlegg/garasjerekke - merket med nr. 28.

Se for øvrig vedlagte tilstandsrapport for ytterligere kommentarer og beskrivelser.

Standard
Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner og beskrivelser for øvrig. Boligen har bruksslitasje og trenger oppussing. Se også kommentarer vedr. våtrom.
Det er nylig (2023) installert vinduer og balkongdør i leiligheten/sameiet.
Det er belegg på gulvet i badet og fliser i toalettrommet.
På øvrige gulv er det parkett og belegg.
På vegger er det tapet i badet og malt strie i toalettrommet. På øvrige vegger er det malte flater.
Innvendige tak er malte flater.

Det vises for øvrig til vedlagte tilstandsrapport for utfyllende kommentarer om bygningsdeler og beskrivelser vedr. vedlikehold/utidsmessighet etc

Oppvarming
Elektrisk oppvarming med panelovner. Antatt varmekabel i bad (ikke i drift på befaring) iht. opplysninger fra takstmann.

Beskaffenhet
Felles eiet tomt meget pent opparbeidet med plen og beplantning ellers. Garasjerekker. Asfalterte adkomstveier og parkeringsarealer.

Beliggenhet
3(4)-roms selveierleilighet beliggende i 3. etasje i boligblokk.
Leiligheten har sentral beliggenhet i Ski i et etablert boligområde bestående av blokk- og småhusbebyggelse.
Det er umiddelbar nærhet til Hebekk barneskole og til dagligvarebutikk.
Gangavstand til Ski sentrum hvor du finner de fleste tilbud innen handel og service, herunder også Ski Storsenter.
Fra Ski stasjon er det hurtigtog til Oslo som tar ca. 11 minutter. Ski har sentral beliggenhet i forhold til E6 og E18.
Det er gode tur- og rekreasjonsmuligheter i området samt et bredt tilbud innen idrett og fritid med blant annet Ski idrettspark.

Adkomst
Se kartreferanse på finn.no. Det vil bli skiltet ved visning.

Parkeringsforhold
Parkering i garasje i garasjerekke - merket med nr. 28. Det er lagt til rette for etablering av lading for El-bil. Kostnaden for etableringen dekkes av den enkelte sameier selv.
Gjesteparkering på sameiets eiendom.

Adgang til utleie
Selveiende bolig uten begrensninger vedr. utleie så lenge utleiearealet er godkjent for varig opphold. Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon.
Den som leier ut sin bolig er ansvarlig for sine forpliktelser overfor sameiet.
Det vises for øvrig til sameiets vedtekter vedr. varsling og begrensninger vedr. korttidsutleie.

Radon
Strålevernforskriften stiller krav til at årsmiddelverdien av radon i oppholdsrom i utleid bolig må være under 200 becquerel per m3.
Dette er viktig å merke seg dersom man kjøper bolig som helt eller delvis skal leies ut.
For ytterligere informasjon om radon, se www.nrpa.no/radon.

Regulering
Eiendommen er regulert til boligbebyggelse iht. kommuneplanens arealdel av 03.05.2023.
Delareal på 1 210 kvm ligger i hensynssone H320_2 - Flomfare
Delareal på 12 658 kvm ligger i henysnssone H110 - nedslagsfelt drikkevann.
Delareal 280 kvm ligger i hensynssone H210 - Rød sone - støy
Delareal på 12 658 kvm ligger i henysnssone H310_1 - Ras og skredfare
Delareal 1 470 kvm ligger i hensynssone H220 - Gul sone - støy

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for del av nedre Hebekk og Kapellbråten, stadfestet 12.08.1968, gjelder for eiendommen.
Delareal 2 621 kvm og delareal 8 709 kvm er avsatt til blokkbebyggelse.
Delareal 1 328 kvm er avsatt til kjørevei.
Følgende reguleringsplaner er under arbeid i nærheten (under 500 meter)
Waldemarhøyveien 5-7, St. Hansveien 5-9, Nordbyveien 2, Ski stasjonsområde vest, Waldemarhøyveien 1 og fortau langs Humleveien/Sørjordet.

Reguleringsbestemmelsene er tilgjengelige på meglers kontor. Kontakt megler for ytterligere opplysninger.
For øvrig henvises det til kommuneplan for Nordre Follo 2023-2034.

Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest for denne boligen, datert 16.10.1975 som omfatter Nybygg - Boligblokker. At slik attest foreligger, gir ingen garanti for at det ikke senere er utført arbeider som ikke er byggemeldte/godkjent.
Det foreligger i tillegg ferdigattest datert 15.03.2010 som omfatter Nye balkonger - Hele tiltaket.

Beskrivelse (type bolig)
3(4)-roms leilighet beliggende i 3. etasje i boligblokk over 8 etasjer pluss kjeller. Eiendommen ligger i et etablert strøk bestående av blokk- og småhusbebyggelse.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Boligblokk oppført i 1968 over 8. etasjer pluss kjeller. Fundamentert med støpte konstruksjoner til ukjent grunn. Bærende konstruksjoner i betong.
Etasjeskillere av betong.
Yttervegger av mur/betong forblendet med plater. Flatt tak antatt tekket med papp/folie el. (ikke besiktiget).
Fabrikkmalte trevinduer med 2-lags glass fra 2023.
Slett entrédør fra ukjent år. Balkongdør fra 2023 med 2-lags glass.
Sørvestvendt balkong på ca. 11 m² med adkomst fra stue. Dekke av plastheller over betong.
Rekkverk av metall. Overbygget av overliggende balkong. Elektrisk markise (noe jordslag).
Innvendig har boligen finèrdører.
Diverse plassbygde skap.
Innvendige vannledninger er av kobber. Stoppekran i kjøkkenbenk.
Varmtvannstanken er på ca. 80-120 liter i kjøkkenbenk.
Det er avløpsrør av støpejern og plast.
Boligen har naturlig ventilasjon.

Det vises for øvrig til vedlagte tilstandsrapport for utfyllende kommentarer om bygningsdeler og beskrivelser vedr. vedlikehold/utidsmessighet etc

Areal / Arealspesifikasjon / Arealbetegnelse
Inngår i p-romsareal: Entré, toalettrom, bad, kjøkken, stue. 2 soverom og omkledningsrom/kontor.

Diverse
Leiligheten er en del av Nedre Hebekk boligsameie.
Sameiet består av 78 seksjoner. Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel og flere tilleggsdeler. Hoveddelen består av en sammenhengende og klart del av en bygning, med egen inngang. Seksjonerte tilleggsdeler består av boder og garasjer.
Øvrige deler av eiendommen er fellesareal.

Seksjonseieren disponerer fritt over enge seksjon og kan fritt selge, pantsette og leie ut denne med mindre noe annet følger av lov, avtaler eller sameiets vedtekter.
Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold utover det som inngår i pkt. 2-1(5) (korttidsutleie).

For øvrig inneholder vedtekten bestemmelser om seksjonseiers rett til å bruke bruksenheten og fellesarealene, ordensregler og dyrehold, sameiets garasjeplasser, vedlikeholdsplikt og erstatningsansvar, felleskostnader mm. og bestemmelser vedr. styret, årsmøtet mm., forretningsførsel og diverse.

Det foreligger husordensregler for sameiet innholdende regler vedr. salg, framleie og bytte, rundskriv og oppslag, erstatningsplikt, parkering, hunder, teppebanking, mating av fugler, inngangsparti, orden i fellesrom, branntrapp, lek i heis, trapper og fellesrom, låsing av dører, ro og orden, balkong, toalett, vinduskarmer og verandadører, innvendige forandringer i leiligheten, montering av kjøkkenventilator og parabolantenne, vedlikeholdsansvar, navneskilt på postkasser og generelle bestemmelser

En sameier eier en andel i eiendommen, med tilknyttet enerett til bruk av sin bruksenhet, jf. eierseksjonsloven § 25.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et sameie, jf. eierseksjonsloven § 23 første ledd. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting.

Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask og lignende.

Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E-Verk eller brann/feiervesen på eiendommen.

Megler gjør særlig oppmerksom på at boligen som selges er et dødsbo. Selger/fullmektig har ikke selv bebodd boligen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om dens beskaffenhet og har følgelig i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på boligen som ikke er spesifikt opplyst. Interessenter oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Hvitevarer / tilbehør
Med mindre selger eller kjøper tar forbehold om annet, gjelder Liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen ved salg.
Listen er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes Servicekontor i fellesskap.

Merk at hvitevarer ikke medfølger i handelen med mindre det er angitt i beskrivelsen (kun integrerte hvitevarer medfølger).

Faste løpende utgifter
Kommunale avgifter
Kommunale avgifter pr. år kr 8 975,-
Årstall 2023

Kommunale avgifter faktureres nå hver enkelt seksjonseier og kommer i tillegg til fellesutgiften.
Oppgitte beløp for kommunale avgifter er beregnet for hele 2023 og er basert på tilsendt á konto fra kommunen.
Det gjøres oppmerksom på at det er brukt minimalt med vann siste år og at beløpet for kommunale avgifter vil være noe høyere når boligen igjen bebos og det brukes normalt med vann og avløp.

Vei, vann og avløp
Ja

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.
Vann og avløp er offentlig tilknyttet via private stikkanlegg.


Andre utgifter

Det må påregnes kostnader til strøm, oppvarming, innboforsikring, kommunale avgifter samt vedlikehold av boligen/eiendommen og egen finansiering ut over fellesutgiften.

Fellesgjeld og lånebetingelser
Total fellesgjeld
Gjeld kr 7 596 787,- pr. 31.12.22

Det gjøres videre oppmerksom på at sameiet har fått innvilget lån på kr. 6 500 000,- til vedlikehold av vinduer og balkongfasade. Lånet er ikke utbetalt pr. 11.08.2023. Ved utbetaling av lånet vil andel fellesgjeld for hver seksjon øke

Andel fellesgjeld
Gjeld kr 104 000,- pr. 01.09.23

Andel fellesgjeld (rundet ned til nærmeste hele tusen). Oppgitt beløp fra forretningsfører er 104 356,-

Lånebetingelser
Lån i OBOS-banken med 6,49% flytende rente pr. 04.09.2023. Restløpetid 19 år og 7 mndr. 12 terminer pr år.

Andel formue
kr 15 111,- pr. 01.09.23

Ligningsverdi (formuesverdi)
Primær formuesverdi kr 1 190 750,-
Sekundær formuesverdi kr 4 286 699,-
Formuesverdi årstall 2021

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter, og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Skatteetaten fastsetter årlige kvadratmetersatser basert på kvadratmeterprisene til SSB. Satsene utgjør hhv. 25 % av kvadratmeterprisen for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90 % for sekundærboliger (øvrige boliger).

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Gjensidige som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så gjelder forsikringen først fra overtakelsen.

Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kr. 10 000 000,-. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på https://www.gjensidige.no/privat/forsikring/bolig-og-innbo/boligselgerforsikring.

Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f. eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Forsikringen omfatter heller ikke en redusert boligverdi som skyldes skadedyr/insekter, f. eks. skjeggkre/perlekre/sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende. Iht. lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.

Eiendomsmeglingsforetaket vil kunne motta kundeutbytte jf. Gjensidige Stiftelsens utbyttemodell for distribusjon og salg av boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring samt fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar mellom kr. 2 800,- til kr. 4 500,- pr. tegnet forsikring, samt et tillegg på kr. 1 000,- ved salg av Pluss.

Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.

Viktig informasjon
NB! Kjøpesummen skal betales inn fra kjøpers konto i en norsk finansinstitusjon.

Tinglyste heftelser
Følgende heftelser vil følge eiendommen og kopi kan fås av megler. Kjøpers bank får prioritet etter disse heftelsene:

Obligasjon - Tinglyst dato 28.02.85
Beløp: 15 000
Panthaver: NEDRE HEBEKK BOLIGSAMEIE
Orgnr: 1 455 184

Bestemmelse Om Gjerde - Tinglyst dato 05.11.68
Bestemmelse om bebyggelse
FORBUD MOT VISSE FORMER FOR NÆRINGSVIRKSOMHET.
BEST. OM LEDNINGER OG STOLPEFESTER
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Best. Om Vann/Kloakkledn. - Tinglyst dato 26.11.68
VEDTAK AV KOMMUNENS REGLEMENT
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Erklæring/Avtale - Tinglyst dato 15.01.69
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Skjønn - Tinglyst dato 17.12.70
Vedr. erverv av gategrunn - sak 51/1969 B
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Best Om Garasje/Parkering - Tinglyst dato 03.07.84
Bestemmelser vedr. boder
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Best. Om Adkomstrett - Tinglyst dato 22.07.14
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Best. Om Vann/Kloakkledn. - Tinglyst dato 06.02.15
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Se komplett salgsoppgave
Bilder
Eiendomsinformasjon

Prisantydning8 030 580 NOK

OmkostningerOmkostninger

BoligtypeLeilighet

Soverom3

Bruksareal67 m2

Totalpris8 078 235 NOK

EieformSelveier

Etasje3

Felleskost4 565 NOK

Byggeår1998

Primærrom87 m2

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning 4 150 000 kr

Innhold og standard
Kart

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning8 030 580 NOK

Selger(e)Navn Etternavn

Felleskostnader per måned2 719 NOK

Standard

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Beliggenhet
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Offentlige forhold
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Innhold og standard
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Omkostninger
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Øvrige informasjon
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Dokumenter
PDF
PDF
PDF
Kart
Kontakt megler

Truls Myrbråten

truls.m@fossco.no
(+47) 99623590
Ta kontakt
Kontakt megler

Magnus Winther Hansen

magnus@askmoller.no
+47 480 53 066
Gamle Beddingvei 27, 1671 Fredrikstad
Ta kontakt
Kart