The old one
Oslo
Lorem ipsum dolor sit amet
Papirhuset
Moss

Boligtype Leilighet

Prisantydning 7 500 000 NOK

Soverom 3

Bruksareal 96 m2

Totalpris 7 518 920 NOK

Eieform Eier (Selveier)

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA TotalPris
H0306 3 3 105 m2 107 m2 8 321 142 kr
H0701 3 7 96 m2 96 m2 7 518 920 kr
Bilder
Eiendomsinformasjon


Oppvarming
Leilighetene forsynes med varmtvann og vannbåren varme (gulvvarme) via det lokale fjernvarmenettet. Primært er det vannbåren gulvvarme i alle rom med egen termostat til hvert rom/sone (bortsett fra bod).
Hver seksjon betaler månedlig a-konto, individuelt forbruk avregnes årlig. Medgått forbruk til fellesarealene fordeles på seksjonene etter brøk.

Beskrivelse
Velkommen til Papirhuset! Unik arkitektur møter sjø, park og urban atmosfære. 34 topp moderne leiligheter fra 46 m2 -119 m2, over 7 etasjer, utgjør Höegh Eiendom sitt nye prestisjeprosjekt. Bygget har en inntrukken fasade med "vinger" som er med på å skjerme leilighetene for eksponering. Variasjonen av vinger gir leilighetene individuell identitet og er med til å gi bygget et ekspressivt uttrykk som hverken gir tydelig retning eller bakside.

Har du drømt om et småbruk med robåt og samtidig kort vei til kafeer og kultur?
Og resten av verden? Har du kjent et økende behov for å bruke så kortreiste råvarer som mulig når du lager mat? Da er du ikke alene. Svært mange har behov for å både kjenne gleden av natur, skiftende årstider og vind i håret, samtidig som det er
vanskelig å gi avkall på butikker, lett tilgjengelig offentlig transport og kort vei til jobben. Det er kanskje en grunn til at "urban farming" er en trend som har spredd seg som ugress de siste årene, og stadig nye produkter og tjenester for hjemmedyrking og hjemmeproduksjon av mat har kommet på markedet. De nye leilighetene i Papirhuset på Verket har 2 minutters gange til stranden og båtbryggene, ett minutt til nærmeste restaurant og like kort vei opp på taket hvor du har tidenes fineste takhage med drivhus og dyrkingsmuligheter for det meste du kan tenke deg. Og er du ikke så opptatt av dyrkingen, men ser muligheten for legendariske takhagefester i solnedgang - ja, da har du muligheten nå.

Organisering:
Papirhuset er organisert som et sameie etter eierseksjonsloven av 16. juni 2017. Det er utarbeidet et foreløpig utkast til sameievedtekter.

Forretningsfører:
Utbygger har på vegne av sameiet inngått avtale med Vansjø Boligbyggelag om forretningsførsel av sameiet de første 3 driftsår.

Parkering
Det er parkeringskjeller med oppstillingsplasser for bil, samt sportsboder og tekniske rom. Parkeringsplassene for beboerne og sportsboder ligger i tilknytning til et større parkeringsanlegg som vil strekke seg utenfor eiendommens grenser, og deler felles nedkjøring med Støperiet og Ankers hus.
Det fremkommer av prislisten hvilke leiligheter som får parkeringsplass.

Innhold
Papirhuset har ca 400 kvm takhage til glede for alle beboerne. Her er det opparbeidet arealer for lek og rekreasjon, samt dyrking og sosialt samvær.

Porttelefon/låssystem:
Det er ringetablå ved hovedinngangspartier og callinganlegg. Svarapparat med åpningsknapp i hver leilighet. Ringeknapp utenfor hver inngangsdør. Hver enkel leilighet har systemnøkler (3 stk.) som passer til leilighet, hengelås i sportsbod og postkasse. Det er nøkkelfritt system (brikke) til ytterdører og dør mellom garasje og trapperom. Hver leilighet har egen åpner til garasjeport.

Boder:
Til hver leilighet følger det en sportsbod, i tilknytning til garasjeplan eller 1.etg. Dette er en uisolert bod bygd i system-bodvegg i netting og/eller tette plater uten overflatebehandling, dør leveres med hengelås på leilighetsnøkkel.

Standard
Alle materialene er nøye utvalgt med tanke på kvalitet og balanse.
Kjøkkeninnredning fra Drømmekjøkkenet - med integrerte hvitevarer fra Electrolux.
Baderomsinnredning fra Drømmekjøkkenet med bredde på 60 eller 80cm ihht plantegning i prospektet.
Keramiske fliser på bad og wc fra Re-Micron.
Det er lekker 14 mm eikeparkett som er hvitlasert i gang, stue, kjøkken, soverom og evt. bod.
Himling - hvitmalt himling uten synlige v-fuger. Ved nedforing er det hvitmalte gipsplater.
Vegger - malt gips og betong.
Balkongdekke - terrassebord med rekkverk i glass.
For øvrige spesifikasjoner se leveransebeskrivelse.

Standard BREEAM - Miljøsertifisert bolig
Når man kjøper bolig, gir det en ekstra betryggende følelse å vite at alle materialer som er brukt i bygget holder en miljømessig høy standard. I tillegg er det godt å vite at selve byggeprosessen, infrastrukturen, areal og masse er håndtert på en måte hvor miljøhensynet har vært rettesnor - hele veien. BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method), og er en miljøsertifisering som har blitt Norges mest utbredte innenfor alle typer bygg. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging i alle faser av et byggeprosjekt samt å redusere miljøpåvirkningen mest mulig. Et BREEAM-sertifisert bygg er oppført slik at miljøet er ivaretatt i alle ledd. Det fokuseres på 9 miljøområder i tillegg til innovasjon for å redusere miljøpåvirkningen. De aktuelle miljøområdene er ledelse og administrasjon, helse og innemiljø, energibruk, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi og forurensning. Kriteriene i BREEAM-NOR er stort sett strengere enn minstestandardene i byggeforskrifter og annet regelverk.

Beliggenhet
De nye leilighetene i Papirhuset på Verket har ett minutts gange til stranden, ett minutt til nærmeste restaurant og like kort vei opp på taket hvor du finner over 400 kvm takhage med drivhus og dyrkingsmuligheter for det meste du kan tenke deg.
Å bo i Moss inviterer på alle måter til et aktivt liv. Her finner du det meste innen korte avstander. Moss sentrum har gode valgmuligheter for idrett og fritid.
Med Oslofjorden på den ene siden og Vansjø på den andre, er det nok av badeplasser, strender og fiskeplasser å velge mellom. Vansjø er et populært sted for ferskvannsfiske og har i tillegg perfekte forhold for kano eller kajakk - noe som rett og slett bare må
oppleves. På Verket finner du også egen småbåthavn med mange båtplasser for de som ønsker seg en deilig tur på fjorden.
Som beboer på Papirhuset får du tilgang til elsykler, som du fritt kan benytte deg av. Ved Mosseelva er det etablert en brygge for utsetting av kajakker. Foretrekker du friluftsliv i skogen, ligger Mossemarka like ved med både lysløyper, skihytte og sykkelterreng. Den Norske Turistforening har oppmerkede løyper i området som loser deg på kyststien forbi flere
fine rasteplasser direkte fra Verket. Her kan du gå til Røysåsen og nyte den fantastiske utsikten, eller til Molbekktjern for en frisk dukkert og en matbit på den flotte grillplassen.
Når det bygges på Verket, blir det lagt stor vekt på langsiktighet. Verket har gjennom historien hatt et yrende liv, og når det nå bygges en ny bydel, er vi opptatt av at det skal være rom for trivsel, både for beboere, besøkere, butikker og servicenæring. For det er folk som skaper liv.

Estimerte felleskostnader
Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles i henhold til vedtektene. Fellesutgifter for hver enkelt boenhet er foreløpig stipulert til ca. kr 48 pr. kvm BRA basert på erfaringstall fra forretningsfører, og inkluderer dekning
av offentlige avgifter/gebyrer for eks. renovasjon, snømåking m.m., stell av felles grøntområder, vedlikehold, strøm på fellesarealer, vannbåren gulvvarme og varmtvann, kabel-TV/bredbånd (grunnpakke), forretningsførsel, revisjon, bygningsforsikring, medlemskap
og bidrag til velforening, noe vedlikehold bygg etc. Endelige fellesutgifter er basert på hvilke tjenester som sameiet til slutt rekvirerer. Det vil normalt være høyere fellesutgifter per m2 BRA for små leiligheter enn store, da enkelte kostnader fordeles pr. seksjon (eksempelvis grunnpakke TV/bredbånd) mens andre fordeles pr. BRA. Utbygger har intet ansvar for nivået på månedlige
fellesutgifter. Driftskostnader for parkeringsplass i parkeringsanlegg er foreløpig stipulert til kr 300,- pr. måned pr. plass for første driftsår, og skal legges til felleskostnadene for de som disponerer plass i parkeringsanlegget. Endelige kostnader vil avhenge av de konkrete kostnader til drift og vedlikehold i det enkelte år.
Typiske kostnader som ikke er inkludert i felleskostnadene er eiendomsskatt, vann- og kloakkavgift, innbo og løsøreforsikring, TV/bredbånd utover grunnpakke, strømforbruk i egen bolig.

Formuesverdi
Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien
vil normalt være på ca. 25-30 % av førstegangs kjøpesum. Likningsverdien for primærboliger og sekundærboliger fastsettes etter forskjellige brøker. Kjøper skal selv sende inn opplysninger om adresse, areal, boligtype, byggeår til skattemyndighetene. Se
nærmere info på www.skatteetaten.no.

Adgang til utleie
Seksjonseier har full juridisk råderett over egen seksjon og kan således fritt leie ut egen seksjon om ønskelig, dog skal styret underrettes skriftlig om navn på leietager.

Boligens areal
I prislisten er det oppgitt arealangivelser som BRA og P-rom. Bruksarealet BRA er beregnet i henhold til reglene i NS 3940 og utgjør alt areal innenfor leilighetens omsluttende yttervegger. P-rom er boligens bruksareal fratrukket innvendig bod-areal med omsluttende innervegger. Areal angitt på tegninger for det enkelte rom er rommets nettoareal (innenfor omsluttende
innervegg). De oppgitte arealene er å betrakte som cirka-arealer.

Bebyggelsen
Det er totalt 34 boliger i ett bygg. Prosjektet Papirhuset er organisert som et boligsameie. Seksjonseierne har eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer i forhold til sameiebrøk.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser
Området er regulert til kombinert bolig- og næring.
Sameiet kan ikke nekte utbygger endringer i organisering, vedtekter eller seksjonering, knyttet til den videre utviklingen av Verket, så fremst disse er hensiktsmessige ifht en fornuftig drift av bygningsmassen. Kjøper er videre innforstått med at Papirhuset ligger på Verket, som utgjør del av et større utbyggingsområde som er i kontinuerlig utvikling/vekst.

Vei/Vann/Avløp
Tilknyttet offentlig vei, vann- og avløp.

Betalingsbetingelser
Leilighetene betales i sin helhet før overtagelse.

Endringsarbeider
Tilvalgsfristen er utløpt.

Kredittvurdering/Hvitvaskingsloven
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøperne. Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Bustadoppføringslova
Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering
Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser
Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.
Bilder
Eiendomsinformasjon

Prisantydning8 030 580 NOK

OmkostningerOmkostninger

BoligtypeLeilighet

Soverom3

Bruksareal67 m2

Totalpris8 078 235 NOK

EieformSelveier

Etasje3

Felleskost4 565 NOK

Byggeår1998

Primærrom87 m2

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning 7 500 000 kr

Innhold og standard
Kart

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning8 030 580 NOK

Selger(e)Navn Etternavn

Felleskostnader per måned2 719 NOK

Standard

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Beliggenhet
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Offentlige forhold
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Innhold og standard
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Omkostninger
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Øvrige informasjon
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Dokumenter
PDF
PDF
PDF
Kart
Kontakt megler

Tommy Skovly

skovly@meglergaarden.no
+47 994 00 600
Ta kontakt
Kontakt megler

Magnus Winther Hansen

magnus@askmoller.no
+47 480 53 066
Gamle Beddingvei 27, 1671 Fredrikstad
Ta kontakt
Kart