The old one
Oslo
Lorem ipsum dolor sit amet
Brønnerødveien
Fredrikstad

Boligtype Leilighet

Prisantydning 3 090 000 NOK

Soverom 1

Bruksareal 47 m2

Totalpris 3 104 147 NOK

Eieform Eier (Selveier)

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA TotalPris
Hus 1 2 - 105 m2 113 m2 6 275 077 kr
Hus 3 2 - 105 m2 113 m2 5 975 077 kr
Hus 4 3 - 125 m2 134 m2 7 378 547 kr
Leilighet A101 3 1 99 m2 99 m2 6 012 747 kr
Leilighet A102 1 1 47 m2 47 m2 3 304 147 kr
Leilighet A201 3 2 99 m2 99 m2 6 012 747 kr
Leilighet A202 1 2 47 m2 47 m2 3 204 147 kr
Leilighet B101 1 1 47 m2 47 m2 3 104 147 kr
Leilighet B102 3 1 99 m2 99 m2 5 872 747 kr
Leilighet B201 1 2 47 m2 47 m2 3 204 147 kr
Leilighet B202 3 2 99 m2 99 m2 5 872 747 kr
Bilder
Eiendomsinformasjon


Kort om eiendommen
Brønnerødtoppen vil bli et grønt og trygt bomiljø med varierte boliger for ulike målgrupper der de naturlige kvalitetene i nærområdet videreføres i stedstilpassede prosjekter. Møteplasser, trygge forbindelser og flere fellesfunksjoner skal
legge til rette for et aktivt, sosialt og inkluderende bomiljø der møter mellom mennesker og nærheten til naturen er satt i fokus uten at du må velge bort det sentrumsnære og urbane. Boligene på Brønnerødtoppen skal være fornuftige både å kjøpe og drifte. - Her skal det rett og slett være godt å bo!

Delfelt BK3 er første utbyggingsprosjekt på Brønnerødtoppen. Rundt et felles tun som binder boligene sammen er det fire boliger i rekke med muligheter for hems i 3.etg, og to firemannsboliger. Alle boligene har inngang vendt mot tunet, noe som inviterer til hverdagslige og spontane møter mellom naboer. Et sørvestvendt og solrikt fellesareal tilrettelagt for dyrking og opphold er et samlingspunkt for beboerne og bidrar til å bygge godt naboskap. Private inngangssoner og hager gir samtidig mulighet for en mer skjermet uteplass. Fellesarealer og tun beplantes med frodig vegetasjon som forsterker opplevelsen av å bo nær naturen. Boligene grenser mot ny lekeplass i øst som sammen med boligenes fellesarealer vil være en naturlig møteplass for beboere i området.

Livskvalitet og nærhet til naturen henger tett sammen for svært mange av oss. Tenk å kunne knytte på deg joggeskoene på trappa hjemme og løpe rett ut i turløypene, eller å starte en helgemorgen med frokost i skogen med barna!
Samtidig er det viktig å slippe lange transportetapper i hverdagen for å ha tid til det vi vil. Brønnerødtoppen er omgitt av flott turterreng, og likevel er det gang- og sykkelavstand til både skole, buss, kafeer og handlemuligheter. Fredrikstad sentrum ligger en fin sykkeltur unna, med alle sine handlemuligheter, restauranter og rike kulturliv.
Slik kan du leve både landlig og urbant på samme tid - alt er innen rekkevidde.

Standard
Utformingen utvendig er klassiske saltakshus med kontemporært og gjenkjennelig uttrykk som glir godt inn i sine omgivelser. Boligene er organisert med den hensikt å skape gode uterom, både felles og private, og i boligene
er det lagt vekt på romlighet og gjennomlyste allrom der kontakt med tunet og omgivelsene rundt gir følelsen av luft og samspill med landskapet.

Følelsen av luft videreføres innvendig med generelt generøs takhøyde og store vindusflater. Flere av boligene har åpne himlinger med takhøyde opp mot 4,5m.

Både på kjøkken og bad gis du muligheten til egne tilpasninger uten ekstra kostnad. Det leveres bl.a, kjøkkeninnredning fra Sigdal av type Uno Palett og det kan velges mellom 10 ulike farger på kjøkkenfrontene kostnadsfritt. Benkeplaten er av type 30mm laminat i farge Grå betong 600. Kjøkkenet leveres forberedt for integrerte hvitevarer.

På bad, bad/vaskerom og i eventuelt gjestetoalett/WC leveres det bl.a. innredning fra Sigdal i modellen Lilje Palet som standard. Det leveres 60x60 fliser på gulv og vegger, og 5 ulike farger å velge mellom. Vegghengt toalett med dempet toalettsete og dusjvegg i glass.

I stue, kjøkken og soverom, leveres 1-stavs langplank i uttrykk som Hvitlasert eik som standard, et laminatgulv med
trinnlyd dempende underlag. Det vil bli anledning til å velge tilsvarende i uttrykk Natur eik uten tillegg i pris. Innvendige vegger av gips, det kan velges mellom 4 ulike farger kostnadsfritt.

Innvendige dører av type Swedoor Unique - kompaktdør med dempelist.

Smarte kjøpere får smarte hus. Xcomfort Bridge for enkel varme- og lysstyring leveres med standard grunnpakke.

Som standard leveres Easee laderobot. Elbilladeren passer for alle biler, til alle ladeformål og er fullstappet med teknologi.

Alle kjøpere gis 1 time med interiørveiledning hos Domino Interiør. De hjelper deg med alt fra plan på møblering, belysningstips, styling og innredning av uteområdet.

Ovennevnt er et kort utdrag av levert standard, se salgsoppgaven for fullstendig leveransebeskrivelse.

Bygningsinformasjon / byggemåte
Bygningen kan utføres med bærekonstruksjon i tre, betong og stål. Vegger mot naboleiligheter kan bli utført i betong eller som bindingsverk-konstruksjon. Fasadene bygges opp som isolerte stendervegger og utføres enten med bunntekking, liggende eller stående tre kledning eller i kombinasjon stående, liggende og platekledning i ulike farger.
Ulike farger vurderes av Arkitekt (fabrikkgrunnet + ett strøk, med synlig spiker). Innvendige vegger utføres med stenderverk i stål og eller tre, kledd med gipsplater. Mineralull i vegger mot våtrom, øvrige innervegger er ikke isolert. Konstruksjonssystem er ikke ferdig prosjektert og vil kunne avdekke behov for justeringer av sjakter, nye sjakter og påforinger. Leilighetskiller leveres ihht lyd og brann krav.

Balkong, terrassegulv og markterrasser er å anse som utvendig konstruksjon. Drypp fra overliggende balkong, rekkverk og konstruksjoner må påregnes ved regn/snøsmelting osv. Rekkverk utføres i glass for å gi en ekstra lun uteplass. Terrasser/balkonger/markterrasser leveres i impregnert tremmegulv.

Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk forskrift, så er det ikke krav om at alle vinduer leveres med åpningsmulighet.

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Dette gjelder også ev. sammenslåing eller oppdeling av leiligheter. Endringene skal ikke redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Oppvarming
Det leveres moderne peisovn i alle boliger, med elementpipe eller stålpipe.
Boligen vil for øvrig være elektrisk oppvarmet, med elektriske varmekabler i bad 1 og Bad 2/vaskerom og entre. Øvrig oppvarming med panelovner. Separat WC og Bod/teknisk rom leveres uten egen varmekilde.

Det installeres balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Beliggenhet
Med en beliggenhet som Brønnerødtoppen trenger du ikke velge mellom det urbane og det naturnære livet. La barna vokse opp med naturen som lekeplass med skogen rett utenfor dørene. Fra Brønnerødtoppen har du kort vei ut i herlig skogsterreng hvor små og store kan boltre seg i all slags vær, til fots, på sykkel eller på ski - og kun 50m unna boligområdet ligger Fredrikstad Skiarena til helårs bruk.

Samtidig har du fin sykkelavstand til byen med alle dens herligheter. Fredrikstad er et bysentrum i rivende utvikling, der stadig nye urbane tilbud dukker opp, innenfor både handel, kultur og uteliv. Koselige kafeer, spennende konsertscener, en fremoverlent kino, restauranter i verdensklasse, innholdsrike handlegater - Fredrikstad sentrum har det meste. Grønne transportmidler som gratis byferger og elsykler til leie tar deg fra A til Å.

Som beboer på Brønnerødtoppen kan du få med deg alt og nyte både by og skog. Du kan fylle dagene med naturopplevelser og byopplevelser, eller du kan bli hjemme og kose deg i din lekre, nye bolig.

Parkeringsforhold
Rekkehusene leveres med garasje i tilknytning til egen bolig.
Leilighetene levers med 1 stk. parkeringsplass i carport.
Gjesteparkering.

Kjøpsbetingelser
10% av kjøpesum forfaller til betaling ved utstedt garanti, jf. Bustadoppføringsløva §12. Beløpet må være fri egenkapital,
d.v.s. at det ikke kan være vilkår knyttet til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Kjøper
plikter ikke å innbetale noen del av kjøpesummen før selger har stilt garanti iht. bestemmelsene i bustadoppføringslova
§ 12. Alle renter på beløp innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i sin helhet selger under forutsetning av at selger har stilt
garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Stilles ikke slik garanti tilfaller rentene på innbetalt beløp kjøper.
Hovedoppgjør (rest kjøpesum og kjøpsomkostninger) skal innbetales til meglers klientkonto senest én uke før overtagelse av eierseksjonen. Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager for øvrige avtalte innbetalinger har selger rett til å heve handelen og foreta dekningssalg av boligen. Selger vil holde kjøper ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av kjøpers mislighold. Selger har rett til dekning av sitt tilgodehavende I kjøpers innbetalte delinnbetaling, herunder også for renter og andre omkostninger, som påløper på grunn av kjøpers mislighold. Betaling for endrings- eller tilleggsarbeider faktureres særskilt av utførende entreprenør når vedkommende endrings- eller tilleggsarbeider er utført, forutsatt at tilfredsstillende garanti tilleggsarbeid er stilt, jf § 47.

Diverse
Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning til å gjøre tilvalg til boligene. Mulige tilvalg vil bli presentert gjennom
egen informasjon eller portal og omfatter blant annet ulike typer gulv, veggfarger, fliser, bad- og kjøkkenarmaturer, mm.
Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15 % av kjøpesum i henhold til bustadoppføringslova § 9. Alle tilvalg avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør i separat avtale.

Regulering
Eiendommen (felt BK3) er detaljregulert til konsentrert småhusbebyggelse, vedtatt i Bystyret i Fredrikstad Kommune
09.02.2017. Innenfor Områdeplanen for Brønnerødtoppen er det flere eiendommer som er regulert til bebyggelse og anlegg (konsentrert småhusbebyggelse, frittliggende bolig- bebyggelse og leilighetsbygg/blokkområde). Det er også regulert inn grønnstruktur (friområder, turstier) og teknisk infrastruktur (vei, gang- og sykkelvei). Interessenter oppfordres
til å gjøre seg kjent med gjeldende områdeplan

Ferdigattest
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtagelse av boligene.

Generelle forhold
Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (gjelder kun forbrukere) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap eller annen profesjonell part legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn, ikke Bustadoppføringslova. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert kjøpstilbud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til aksjeselskaper, samt om de vil akseptere salg av flere seksjoner til samme kjøper. Merk at eierseksjonslovens § 23 ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme juridiske person. Vedtekter for sameiet vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med forretningsfører og sendes kjøperne i forbindelse med innkalling til konstituerende årsmøte. Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag for handelen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene på senere generalforsamlinger/sameiermøter. Selger vil benytte egen standard kjøpekontrakt for alle salg i prosjektet. Det forutsettes at skriftlig kjøpsbekreftelse er lagt inn på grunnlag av denne kjøpekontrakten og en eventuell aksept fra selger gis under samme forutsetning. Standard kjøpekontrakt følger som vedlegg til denne salgsoppgave.
Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kjøpekontrakten som følge av offentlige krav m.m. Det kan være aktuelt med reseksjonering frem til siste seksjon er solgt, og kjøper/sameier kan ikke motsette seg å undertegne nødvendige begjæringer/erklæringer i denne sammenheng. Kjøper/sameier plikter å medvirke til slik reseksjonering så fremt dette ikke vesentlig forringer verdien av kjøpers/sameiers egen seksjon.
Bilder
Eiendomsinformasjon

Prisantydning8 030 580 NOK

OmkostningerOmkostninger

BoligtypeLeilighet

Soverom3

Bruksareal67 m2

Totalpris8 078 235 NOK

EieformSelveier

Etasje3

Felleskost4 565 NOK

Byggeår1998

Primærrom87 m2

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning 3 090 000 kr

Innhold og standard
Kart

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning8 030 580 NOK

Selger(e)Navn Etternavn

Felleskostnader per måned2 719 NOK

Standard

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Beliggenhet
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Offentlige forhold
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Innhold og standard
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Omkostninger
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Øvrige informasjon
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Dokumenter
PDF
PDF
PDF
Kart
Kontakt megler

Dag Thomas Svendsen

dag.thomas@askmoller.no
+47 959 66 139
Ta kontakt
Kontakt megler

Magnus Winther Hansen

magnus@askmoller.no
+47 480 53 066
Gamle Beddingvei 27, 1671 Fredrikstad
Ta kontakt
Kart