The old one
Oslo
Lorem ipsum dolor sit amet
Lislebyveien 93
Fredrikstad

Boligtype Tomter

Prisantydning 450 000 NOK

Omkostninger 12 007 NOK

Totalpris 462 007 NOK

Bilder
Eiendomsinformasjon


Kort om eiendommen
Totalskadet bolig etter brann. Bygningsmassen må rives før den kan bygges opp igjen, Det er ikke tillatt å gå inn i bygningen for besiktigelse.

Eiendommen ligger i etablert boligområde på Lahelle. Her går Glomma forbi og det er fine turmuligheter langs Glommastien. I område er det også søndagsåpen nærbutikk. Kort vei til barnehage, skoler og byens sentrumsgater. Det er gå- eller sykkelavstand, til Fredrikstad sentrum ca. 1,5 km. I motsatt retning er det kort vei til Lisleby med idrettsanlegg, Østfoldhallene på Rolvsøy m.m.

Fra eiendommen er det gangavstand til jernbanestasjon (en fin mulighet for den som skal pendle til Oslo med tog. Jernbanespor går forbi boligfeltet og kan medføre noe støy. Det er planlagt en endring på jernbanelinjen som ikke er avklart, det kreves at byggesøknad forelegges Bane NOR for uttalelse før vedtak fattes av kommunen. Fra Jernbanestasjon er det reisetid til Oslo er ca. 60 min. Det er god bussforbindelse i området.

Standard
Det gjøres oppmerksom på at boligen er totalskadet og det er ikke tillatt å gå inn i boligen. Boligen må rives.

Boligen er registrert i SEFRAK-registeret.
SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger (bygget før 1900) og andre kulturminner.
Bygningene i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av evt. verneverdi før det eventuelt blir gitt tillatelse til å endre, flytte eller rive bygningen.
Som regel skal tiltak på SEFRAK- registrerte bygninger, som ikke gjelder generelt vedlikehold, innhente uttalelse hos kommune/fylkeskonservator i forbindelse med søknad om tiltak.

Se også riksantikvarens nettsider vedr. SEFRAK regster: https://www.riksantikvaren.no/les-om/sefrak/

Beskaffenhet
I følge kommunekartet til Fredrikstad kommune har eiendommen usikre eiendomsgrenser. Det foreligger målebrev datert 05.11.1924. Målebrevet følger vedlagt i prospektet.

Naturtomt beliggende i en skråning, har opparbeidet, delvis inngjerdet og lun hage med forstøtningsmur, diverse beplantning, frukttrær og bærbusker. Toglinje bak eiendommen.

Parkeringsforhold
Gateparkering langs Lislebyveien

Regulering
Eiendommen ligger inn under kommuneplan for Fredrikstad byområde 2020-2032 med formål bebyggelse og anlegg og båndlegging, regulering pbl. Eiendommen er uregulert og hører ikke inn under noen reguleringsplan.

Eiendommen ligger i en sone som er båndlagt av Jernbaneverket. Følgende informasjon er hentet fra kommuneplan:
38.2 Båndlegging til InterCity etter plan- og bygningsloven H710
a. Hensynssonene omfatter areal båndlagt til InterCity-prosjekter etter pbl. § 11-8 d).
b. Innenfor båndleggingssonene skal det ikke settes i gang tiltak som er i strid med, eller kan hindre/vanskeliggjøre planlegging og utbygging av InterCity-prosjektene.
c. Energibrønner og andre brønner tillates ikke uten at det foreligger uttalelse fra Bane NOR.
d. Inntil reguleringsplan for IC-prosjektene er vedtatt, skal søknader om tiltak som ligger innenfor båndleggingssonen forelegges Bane NOR for uttalelse før vedtak fattes. Mindre tiltak unntas fra bestemmelsen. Dette gjelder også normale drifts- og vedlikeholdstiltak på og langs riks-, fylkes-, og det kommunale vegnettet.
e. Tiltak som fremmer byutvikling rundt knutepunkt Grønli skal vurderes spesielt med sikte på å finne løsninger som kan gjennomføres før endelig reguleringsplan for dobbeltspor er vedtatt.
f. Ved vedtak av InterCity-kommunedelplanene vil båndleggingen oppheves. De arealene som ikke omfattes av båndleggingen i kommunedelplan kan da benyttes i samsvar med arealformålene.

Det anbefales å opprette kontakt med kommunen for å undersøke muligheter i forbindelse med evt. oppføring av bygg.

Diverse
Interessenter plikter å undersøke eiendommen grundig før bud inngis. Ved tvangssalg er det svært varierende i hvilken utstrekning eier selv bistår med aktuelle opplysninger til medhjelper. Medhjelper vil derfor som hovedregel ikke kjenne eiendommen utover de opplysninger som er vedlagt denne salgsoppgaven. Ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøperen kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendom kjøpt på tvangssalg overtas i hovedregel i den stand den befinner seg. Mangel vil kun foreligge der;
a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet,
b)medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller
c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.
Dersom eiendommen har mangler, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan imidlertid ikke heve kjøpet på grunn av mangler og det er begrensninger i retten til å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen. Krav om prisavslag eller erstatning må eventuelt gjøres gjeldende ved søksmål, som eventuelt må reises for Søndre Østfold tingrett.

Medhjelperen kjenner ikke til at eiendommen har feil og mangler som det ikke er opplyst om.

Det understrekes at lov om avhending av fast eiendom ikke får anvendelse på tvangssalg.

Kjøpekontrakt
Det gjøres oppmerksom på at det ved tvangssalg ikke utstedes kjøpekontrakt. Rettens kjennelse om stadfestelse er bekreftelse på at handelen er kommet i stand.

Faste løpende utgifter
Kommunale avgifter

Det er pr . idag ingen kommunale avgifter på boligen i følge Fredrikstad kommune. Det gjøres oppmerksom på at dette vil endres når eiendommen blir tatt i bruk.

Vei, vann og avløp
Tilknyttet offentlig vei-, vann- og kloakkforhold.

Boligkjøperforsikring
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 4 250 / 3 650 / 4 550,- (avhengig av boligtype) i kostnadsgodtgjørelse for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 5 250,- / 4 650,- / 5 550,- i kostnadsgodtgjørelse for Boligkjøperforsikring.

Overtakelse
Overtagelse er vanligvis tre måneder etter at medhjelperen har forelagt et bud for tingretten for stadfestelse. Er eiendommen fraflyttet og ankefristen utløpt kan overtagelse avtales til et tidligere tidspunkt.

Viktig informasjon
Salgsoppgaven er basert på opplysninger innhentet fra kommunen og evt. andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.
Bilder
Eiendomsinformasjon

Prisantydning8 030 580 NOK

OmkostningerOmkostninger

BoligtypeLeilighet

Soverom3

Bruksareal67 m2

Totalpris8 078 235 NOK

EieformSelveier

Etasje3

Felleskost4 565 NOK

Byggeår1998

Primærrom87 m2

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning 450 000 kr

Innhold og standard
Kart

Objektbeskrivelse
Eiendommen og økonomi

Prisantydning8 030 580 NOK

Selger(e)Navn Etternavn

Felleskostnader per måned2 719 NOK

Standard

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Beliggenhet
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Offentlige forhold
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Innhold og standard
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Omkostninger
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Øvrige informasjon
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus
error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem

 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima
Dokumenter
PDF
PDF
PDF
Kart
Kontakt megler

Henriette Knold Andersen

henriette@askmoller.no
(+47) 46635292
Ta kontakt
Kontakt megler

Magnus Winther Hansen

magnus@askmoller.no
+47 480 53 066
Gamle Beddingvei 27, 1671 Fredrikstad
Ta kontakt
Kart